Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky

LABORATÓRIUM mechatroniky a servisnej robotiky (PK8/110)

Zodp. osoba: doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. poschodie, severná strana


Laboratórium je určené na edukáciu a výskum v oblasti servisnej robotiky. Umožňuje zvládnutie základných rutín pri návrhu a konštrukcii mobilných robotických štruktúr ako aj problémov pri riešení projektov spojených s ich nasadzovaním. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky.

 

 

Laboratórium je realizované vďaka podpore projektu KEGA: 004TUKE-4/2021Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky

110 01a

110 01c

110 01d

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané predovšetkým na riadenie a programovanie robotov, koncových efektorov robotov a periférnych zariadení robotizovaných pracovísk. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z oblasti priemyselnej robotiky. Semináre a cvičenia pre študentov prebiehajú v rámci predmetov Riadenie a programovanie robotov I. a II. a Programovanie robotov. Laboratórium je využívane aj na školenia pracovníkov s firiem, ktoré využívajú priemyselné a kolaboratívne roboty na svojich prevádzkach. Priestory laboratória slúžia aj pre študentov podieľajúcich sa na vývoji a výrobe pneumobilu pre medzinárodnú súťaž.

Ciele laboratória

 • Predstaviť študentom rôzne mobility servisných robotov, ich biologické vzory a principy pohybu.
 • Získať poznatky o možnostiach aplikácie servisných a osobných robotov.
 • Overiť si na vybraných robotoch získane kompetencie z predmetov zaoberajúcich sa mechatronikou a servisnou robotikou.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 • 1. Multiagentný systém - názorné ukážky funkčnej mobilnej robotiky predstavujúcej multiagentného riadenia v priestore.
 • 6 kolesových podvozkov
 • 4 pásové podvozky
 • 8 dvojkolesových robotov
 • Robotickýfutbal
 • Humanoidné robory Bioloid
 • Robotické lego
 • Biologicky inšpirované modely robotov
 • Mikropotrubné roboty
 • Sústava snímačov a lokalizačný systém
 • Riadiace systémy na báze Arduino

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Matlab používa sa na simuláciu dejov pri navrhovaní mechatronických sústav a servisných robotov.
 • Flowcode - je využívaný na programovanie jednočipových procesorov na báze Arduino a Rabsberry pi
 • Arduino IDE - je využívaný na programovanie jednočipových procesorov na báze arduino

Vyučovane predmety

 • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov II. - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Back Späť na zoznam laboratórií