Laboratóriá

LABORATÓRIUM pneumatických systémov (PK8/003)

Zodp. osoba: Ing. Peter Tuleja, PhD.
  doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.

 

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. prízemie, južná strana

 

Pneumatický systém je sústava vzájomne prepojených komponentov premieňajúcich energiu stlačeného vzduch na prácu mechanizmov v automatizovaných zariadeniach. Príklady využitia stlačeného vzduchu je možné nájsť v priemyselnej výrobe, v domácej garáži alebo v zubnej ordinácii. Prácu vykonávajú formou lineárneho alebo rotačného pohybu spotrebiče (pohony). Aby bolo možné energiu stlačeného vzduchu využiť, je potrebné tento najprv zbaviť mechanických nečistôt (filtrácia), atmosférickej vlhkosti (vysúšanie) a prípadnej prítomnosti kompresorového oleja. Celý proces tzv. úpravy stlačeného vzduchu sa aplikuje s cieľom ochrany pohonov, ventilov a ostatných komponentov obsiahnutých v pneumatickom obvode. Hlavnými prednosťami pneumatických mechanizmov sú najmä jednoduchosť, spoľahlivosť, pomerne nízke nároky na údržbu a jednoduchá aplikovateľnosť.

 

Zameranie laboratória

Laboratórium svojím vybavením dáva možnosti pre výskum a výučbu pneumatických mechanizmov a systémov, pričom umožňuje aj aktivity využívajúce ďalšie zariadenia (senzory, aktuátory, riadiace systémy), ktoré sa používajú v automatizovaných systémoch. Parciálne je laboratórium využívané aj pri školeniach pracovníkov firiem, ktoré využívajú stlačený vzduch vo svojich prevádzkach.

Ciele laboratória

Výučba a výskum v laboratóriu sú orientované do praktickej roviny tak, aby študenti aj zamestnanci (aj z technickej praxe) zvládli požiadavky, ktoré sú kladené na automatizáciu a riadenie základných až stredne náročných automatizačných úloh, už od prvého dňa nástupu do praxe. Týka sa to najmä

 • zvládnutia základných rutín pri zostavovaní pneumatickej schémy a jej aplikácii pri zapájaní pneumatického obvodu;
 • zvládnutia základných rutín pri zostavovaní programov pre kontrolér pri jednoduchých až mierne zložitých automatizovaných činností;
 • zvládnutia základných rutín pri vykonávaní identifikácie a následného odstraňovania porúch zapojeného pneumatického obvodu;
 • zvládnutia základných rutín pri zapájaní a oživovaní elektropneumatických aplikácií;
 • zvládnutia základných rutín pri tvorbe vlastných projektov vyplývajúcich z riešenia záverčných prác.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

 • Pneumatické trenažéry SMC PNEUTRAINER 200;
 • Automatizované tréningové pracoviská;
 • Modely pneumatických mechanizmov pre rôzne aplikácie (2-osé pneumatické mechanizmy s periférnymi mechanizmami a s vlastným kontrolérom);
 • PLC LOGO! (rôzne varianty);
 • PLC Unitronics SAMBA 7“

Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky. Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • SMC Pneu Draw;
 • LOGO! Soft Comfort;
 • Unitronics Visi Logic

 

L3 1

 

L3 2

 

L3 3

 

Vyučovane predmety

Automatizácia a robotika – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF

Tekutinové mechanizmy - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Semestrálny projekt - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Semestrálny projekt - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

 

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Back Späť na zoznam laboratórií