Prednášky odborníkov z praxe
There is no translation available.

Vážený študenti v rámci výučby sme pre Vás pripravili prednášky odborníkov z praxe.

Predmet: Riadenie a programovanie I., cv., 1.Ing. RaRT, termín: 25.03.2024, 09:10 - 10:40 miestnosť: PK8/004 Laboratórium priemyselnej robotiky. Lektor: Ing. Martin Bloch z firmy INDEL spol. s r.o, téma: Bezpečnosť kolaboratívnych robotov.

 

Predmet: Údržba a diagnostika, cv., 2.Ing. RaRT, termín: 4.10.2023, 15:10 - 16:40, miestnosť: L9-B_320 Laboratórium virtuálneho a experimentálneho prototypovania. lektor: Ing. Martin Nemec, PhD. z firmy Magna PT s r. o., téma: Príklad návrhu údržby vo výrobnom závode, preventívne činnosti údržby, tréning zručností – obsluhy a prac. údržby, údržba podmienená a plánovaná.

magna nemec

 

Predmet: Inteligentné systémy v robotike, cv., na tému: Strojové videnie, 2.Ing. RaRT, termín: 5.12.2023, 10:00 - 11:30, miestnosť: miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov, lektor: Ing. Peter Záremčan z firmy Cognex Corporation,

cognex

 

Predmet: Riadenie a programovanie I., cv., 1.Ing. RaRT, termín: 25.03.2024, 09:10 - 10:40 miestnosť: PK8/004 Laboratórium priemyselnej robotiky. Lektor: Ing. Martin Bloch z firmy INDEL spol. s r.o, téma: Bezpečnosť kolaboratívnych robotov.

 bezpecnost kolab

 

Predmet: Inteligentné systémy v robotike, cv., na tému: Prezentácia Machine Vision aplikácií ! (Príklady z praxe), 2.Ing. RaRT, termín: 9. Apríl 2024 od 11:00-11:45, miestnosť: PK8/004 Laboratórium priemyselnej robotiky, lektor: Mgr. Juraj Schmidt – riaditeľ a projektový koordinátor v Trifid Automation

Cieľom je prezentovať študentom najnovšie riešenia Machine Vision aplikácií v praxi vrátane hardvérových a softvérových možností pre riešenie komplexných zadaní. Priblížiť študentom prácu Machine Vision aplikačných inžinierov pre lepšiu predstavu o ich uplatnení v prípade záujmu o prácu v tomto dynamicky rastúcom odvetví.

Program a podrobnejšie informácie v tu.

trifid

 

Predmet: Flexibilne výrobné systémy CIM, p.,termín 25.10.2023 od 15:10 do 17:10, miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov. (ano, bola vášnivá diskusia, prednáška sa pretiahla o 30min.)

20231025 151217

 

Predmet: Údržba a diagnostika, cv., na tému: Systém údržby TPM, 2.Ing. RaRT, termín: 15.11.2023, 15:10 - 16:40, miestnosť: miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov.

prednaska magna