Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Začiatok akademického roku: 01.09.2017
Slávnostné otvorenie AR: 25.09.2017 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2018

Zápis
1. ročníky (podla odporúčaného štud. plánu - OŠP): 23.08. - 25.08.2017
2. a 3. ročníky (podla OŠP): 04.09. - 16.09.2017
Imatrikulácia: 09.11.2017

Zimný semester
Výučba: 25.09. - 22.12.2017
Zimné prázdniny: 23.12.2017 - 01.01.2018
Skúškové obdobie: 02.01. - 09.02.2018

Letný semester
Výučba - postupové ročníky: 12.02. - 11.05.2018
Výučba - končiace ročníky: 12.02. - 20.04.2018
Skúškové obdobie: 14.05. - 29.06.2018
Hlavné prázdniny: 02.07. - 31.08.2018

Záver štúdia
Odovzdávanie indexov: 21.05.2018
Vypracovanie záverečnej práce: 22.09.2017 - 21.05.2018
Odovzdanie záverečnej práce: do 21.05.2018
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác - Bc.: 11.06. - 15.06.2018
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác- Ing.: 04.06. - 08.06.2018
Promócie: 25.06.2018

Štátne sviatky:
zimný semester: 01.11.2017 – streda
                          17.11.2017 – piatok
                       
letný semester: 30.03.2018 – piatok
                        02.04.2018 – pondelok
                        01.05.2018 – utorok 
                        08.05.2018 – utorok

Dňa 09.05.2018 (streda) bude vyučovanie ako v utorok.