Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Začiatok akademického roku: 01.09.2016

Slávnostné otvorenie AR: 19.09.2016 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2017

Zápis
1. ročníky (podla odporúčaného štud. plánu - OŠP): 24.08. - 26.08.2016
2. a 3. ročníky (podla OŠP): 05.09.2016 - 16.09.2016
Imatrikulácia: 04.11.2016

Zimný semester
Výučba: 19.09.2016 - 16.12.2016
Zimné prázdniny: 24.12.2016 - 01.01.2017
Skúškové obdobie: 19.12.2016 - 10.02.2017

Letný semester
Výučba - postupové ročníky: 13.02.2017 - 12.05.2017
Výučba - končiace ročníky: 13.02.2017 - 21.04.2017
Skúškové obdobie: 15.05.2017 - 30.06.2017
Hlavné prázdniny: 03.07.2017 - 31.08.2017

Záver štúdia
Odovzdávanie indexov: 22.05.2017
Vypracovanie záverečnej práce: 23.09.2016 - 22.05.2017
Odovzdanie záverečnej práce: do 22.05.2017
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác: 05.06.2017 - 16.06.2017
Promócie: 03.07.2017

Štátne sviatky:
zimný semester: 01.11.2016  utorok

                        17.11.2016 – štvrtok
                        06.01.2017 – piatok


letný semester:  14.04.2017 – piatok
                        17.04.2017 – pondelok
                        01.05.2017 – pondelok 

                        08.05.2017 – pondelok

Dňa 02.05.2017 (utorok) bude vyučovanie ako v pondelok.

Dňa 10.05.2017 (streda) bude vyučovanie ako v pondelok.