Počitačová učebňa
There is no translation available.

počítačová UČEBŇA (bn32/001)

Zodp. osoba: doc. Ing.Rudolf Jánoš, PhD.

Umiestnenie: Boženy Nemcovej 32, miestnosť 001 (1. podzemné podlažie)

Učebňa sa využíva prevažne na výučbu a tréning využitia a aplikácie CA metód a prostriedkov pri navrhovaní, konštrukcii projektovaní výrobnej a robotickej techniky.Tréning a výučba praktických postupov súvisiacich s modelovaním výrobnej a robotickej techniky, kinematickou a dynamickou analýzou, optimalizáciu súčiastok, simuláciu výroby súčiastok, kontrolu vyrobiteľnosti súčiastok, tvorbou výkresovej dokumentácie, virtuálnou analýzou ergonomických vlastností zariadení (SolidWorks, Creo, Catia).

Softvérové vybavenie dovoľuje aj výučbu a tréning aplikácie CA metód v oblasti riadenia a programovania výrobných strojov, robotických zariadení a automatizovaných liniek (InTouch, Technomatics, Matlab, Flowcode). Učebňa poskytuje priestor aj pre výučbu prezentačných techník, tvorbu a úpravu prezentačných materiálov (Corel, Photoshop). Učebňa je vybavená aj sofrwérom pre offline programovanie robotov (ABB Robotstudio, Roboguide).

Okrem výučby sa využíva pre prácu študentov na semestrálnych projektoch, zadaniach, záverečných a diplomových prácach ako aj na riešenie projektových a grantových úloh.

Vybavenie učebne
 • 10 pracovných staníc
 • 1 počítač server
 • dataprojektor
 • web kamera

   

  Vyučovane predmety

 • CA metódy navrhovania konštrukcií I. – 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • CA metódy navrhovania konštrukcií II. – 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika II. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Modelovanie a simulácia v CA systémoch - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

 

Kapacita učebne je 10 študentov.