Laboratórium výrobnej techniky
There is no translation available.


Laboratórium výrobnej techniky (L9-A_07)

Zodp. osoba: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén – Relax zóna, A-blok

Klasické obrábacie stroje sú základným pilierom výrobnej techniky. Znalosť konštrukcie, možnosti údržby a možnosti výroby sú neodmysliteľnou súčasťou základných znalostí strojného inžiniera. Klasické stroje umožňujú dielenskú výrobu prototypov výskumných projektových prác ako aj študentských projektov. Okrem prototypových prác je možné preverovať údržbové montážne úkony a taktiež aj meranie dynamických a statických parametrov stroja.

 

A07 1

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané predovšetkým na ukážku a demonštráciu funkcionality a možností výroby klasickej výrobnej techniky. Vybavenie laboratória tiež umožňuje aj meranie statických a dynamických vlastností strojov. Taktiež sa môže vykonávať prototypová výroba.

 

Ciele laboratória

Cieľom laboratória je oboznámiť študentov s výrobnou technikou. Sú dostupné aj možnosti diagnostiky a údržby meracími a pracovnými postupmi, ktoré sú žiadané vo výrobnej praxi. Profilácia študentov je zameraná hlavne na nasledovné oblasti:

 • Skúmanie vretenových frekvencií a ich vplyv na kvalitu výrobku
 • Meranie vlastných frekvencií rotačných častí stroja a diagnostika stavu
 • Diagnostika stavu ložísk a vedení
 • Geometrická presnosť súčastí podľa EU noriem
 • Teplotné deformácie a ich vplyv na presnosť výroby
 • Údržbové postupy na obrábacom stroji
 • Výrobné postupy na obrábacom stroji
 • Konštrukcia výrobných strojov
 • Analýza bezpečnostných pracovných hľadísk

A07 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • D22 - Easy-Laser® - univerzálny systém pre ustavovanie a geometrické meranie strojov
 • XL-80 laser system Renishaw – laserový interferometer na meranie geometrickej presnosti strojov
 • Adash 4101 – diagnostický systém na meranie a analýzu vibrácií strojov
 • Sústruh SV 18RA/750 – univerzálny hrotový sústruh s ručným riadením
 • PKM 60 - píla na kov
 • BL-3A-4 - dvojkotúčová brúska
 • PR 20 - rámová píla
 • NTR 400/2A - tabuľové nožnice na plech
 • DK 20 - stĺpová vŕtačka
 • FA2V – vertikálna frézka
 • VS16 – elektrická rozbrusovačka
 • FA2U – univerzálna frézka

Softvérové vybavenie laboratória

 • SW-DDS 2000 Pro - diagnostický systém Adash
 • SW-DDS 2000 Fast - diagnostický systém Adash
 • SW-DDS 2000 Route - diagnostický systém Adash
 • SW-DDS/INT 4101 Pro - diagnostický systém Adash
 • Quickview XL - laserový interferometer Renishaw

Vyučovane predmety

 • Výrobná technika
 • Teória stavby obrábacích strojov
 • Teória stavby výrobných strojov I., II., III.
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Výrobné systémy
 • Diagnostika a údržba strojov
 • Diplomová práca
 • Semestrálny projekt
 • Technická diagnostika
 • Základy údržby strojov

Kapacita laboratória je 7 študentov.

Virtuálna prehliadka:

GIF miesnosti

https://kvtar.sjf.tuke.sk:5001/sharing/41TGHgwvS

Back Späť na zoznam laboratórií