Laboratórium strojového videnia
There is no translation available.


Laboratórium strojového videnia (L9-A_09)

Zodp. osoba: doc. Ing. Marek Sukop, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén – Relax zóna, A-blok

Strojové videnie – priemyselný kamerový systém.

Pomocou uvedených moderných technológií da sa zdigitalizovať skúmaný objekt na obrázok, ktorý je prostredníctvom softvérových nástrojov podrobený analýze – spracovaniu dát. Výsledkom uvedeného procesu je napríklad informácia pre užívateľa o kvalite produktu na základe porovnania z „etalonom“, ktorý je teda ideálny objekt vopred naskytovaný, taktiež určenie polohy súčiastky pre jej následné uchopenie priemyselným robotom a pod. Cieľom technológie je optické a bezkontaktné snímanie, ktoré prijíma a analyzuje skutočný obraz s cieľom poskytnúť viac informácií. V porovnaní s inými pozorovacími a optickými technikami poskytuje vysokú úroveň opakovateľnosti a flexibility za oveľa nižšie náklady.

 

A09 1

 

AS09 robot

Zameranie laboratória

Laboratórium je predovšetkým zamerané na analýzu funkčnosti strojového videnia – priemyselného kamerového systému. Študenti v rámci cvičení predmetov ako napr. Inteligentné systémy v robotike môžu overiť a prehĺbiť svoje teoretické znalosti nadobudnuté v oblasti Rozpoznávacích systémov, kamerových systémov (2D a 3D) a ich prepojenie s robotmi pre zvýšenie inteligencie robotických buniek. Získajú praktické skúsenosti z oblasti aplikácie algoritmov využívaných v umelej inteligencii a ich implementácie do riadenia priemyselných robotov.

Pomocou laboratória študent sa prakticky naučí využívať automatizovaný systém na účely:

 • kontroly kvality súčiastok,
 • snímanie kódov – identifikácia,
 • rozpoznávanie objektov,
 • analýzy obrazu,
 • určovanie polohy produktov

 

Ciele laboratória

 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri návrhu a realizácii projektu s priemyselným kamerovým systémom.
 • Naučiť študentov riadiť a programovať priemyselného robota v rámci projektu zameraného na strojové videnie.
 • Poskytnúť prehľad a hlbšie znalosti o priemyselných riadiacich systémoch. Študent bude schopný riešiť úlohy ohľadom nasadenia takýchto riadiacich systémov v rôznych priemyselných aplikáciách.

Otestovať postupy, metódy a štruktúry súvisiace s programovaním, adaptívnym a inteligentným riadením robotov.

 

A09 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Omron F150-3 – Vision Mate Controller - priemyselný kamerový systém
 • Omron F150-S1A Camera – kamera s vysokou kvalitou snímania objektov
 • Yaskawa Motoman GP8 – rýchly a kompaktný robot pre vysokorýchlostné montážne a manipulačné aplikácie, Užitočné zaťaženie 8kg.
 • YRC1000 – Vysokovýkonný ovládač pre riadenie priemyselného robota.
 • Manipulačne Jednotky – súčasť linky strojového videnia
 • Vibračná nádoba – súčasť linky strojového videnia
 • Dopravník súčasť linky strojového videnia

Softvérové vybavenie laboratória

 • Integrated control software F150-3 – software pre kamerový systém
 • GP8 - Smart PendantIntuitívne programovanie a ovládanie priemyselného robota

Vyučovane predmety

 • Inteligentné systémy v robotike – 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Servisná robotika II – 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Robotické systémy – 3 Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Automatizácia vo výrobe automobilov – 2. Bc., Automobilová výroba, SjF

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 10 študentov.