Audiovizuálna učebňa
There is no translation available.

UČEBŇA (PK8/103A)

Zodp. osoba: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, 1. posch., južná strana

Učebňa je vybavená audiovizuálnou technikou a školskou tabuľou. V učebni sa realizujú prednášky s predmetov vyučovaných pracovníkmi Katedry priemyselnej automatizácie a mechatroniky, ako aj Katedry výrobnej techniky a robotiky.

Učebňa je vybavená školskými lavicami, ktoré umožňuje zmenu konfigurácie ich vzájomného usporiadania. V učebni sa realizujú aj štátne skúšky.

 103A

 

Vyučovane predmety

  • Programovanie robotov – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
  • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
  • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
  • Teória stavby robotických zariadení - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
  • Servisná robotika I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
  • Aplikácia robotických systémov v priemysle - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF

Učebňa je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita učebne je 25 študentov.

 

Back Späť na zoznam učební