SjF

SjF Bc. – denné štúdium

 
č. SjF Bc. študijný program MAIS
rozsah
výučby
ukončenie názov predmetu garant  PREDNÁŠAJÚCI  cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
1 1. A SjF Bc.
AV
KaB
PPSV
SI
TMaISV
23005123 2-2 zs Matematika I. Bača
Kimáková (AV 3)
Kubovčíková (PPSV 6)
Pavlisková (AV 4, SI 4)
Slabý (AV 1, AV 2, SI 5, KaB 5, TMaISV 5)
2 1. B SjF Bc.
PaO
PI
PrM
RaEP
23005123 2-2 zs Matematika I. Bača
FEŇOVČÍKOVÁ
Kimáková (PrM 3, RaEP 3)
Kubovčíková (RaEP 4, RaEP 6, PI 6)
Pavlisková (PaO 1, PrM 2)
Slabý (RaEP 5)
3 1. C SjF Bc.
AVx
KaBx
PaOx
PPSVx
PrMx
RaEPx
SIx
TMaISVx
23005123 2-2 zs Matematika I. Bača
FEŇOVČÍKOVÁ
Kimáková (AVx, TMaISVx, PPSVx, PrMx)
Kubovčíková (KaBx, PaOX, RaEPx, SIx)
4 1. SjF Bc.
ME
23005192 2-2 zs Mathematics I. Bača
5 1. A SjF Bc.
AV
KaB
PPSV
SI
TMaISV
23005126 0-2 kz Vybrané kapitoly z matematiky Bača
Hovana (AV 3, AV 4, SI 4)
Kimáková (SI 5, KaB 5, TMaISV 5, PPSV 6)
Lascsáková (AV 1, AV 2)
6 1. B SjF Bc.
PaO
PI
PrM
RaEP
23005126 0-2 kz Vybrané kapitoly z matematiky Bača
Hovana (PaO 1, PrM 2, PrM 3, RaEP 3, RaEP 4)
Lascsáková (RaEP 5, RaEP 6, PI 6)
7 1. C SjF Bc.
AVx
KaBx
PaOx
PPSVx
PrMx
RaEPx
SIx
TMaISVx
23005126 0-2 kz Vybrané kapitoly z matematiky Bača
Hovana (AVx, KaBx, PaOx, RaEPx, SIx, TMaISVx)
Lascsáková (PPSVx, PrMx)
8 1. SjF Bc.
ME
23005209 0-2 kz Selected Chapters from Mathematics Bača Hovana
9 2. A SjF Bc.
AV
KaB
PI
PPSV
RaEP
TMaISV
23005125 2-2 zs Matematika III. Bača
BAČA
Hovana (KaB, PI)
Ižaríková (AV 1, PPSV 2, TMaISV)
Kimáková (AV 2, PPSV 1, RaEP 2)
Lascsáková (RaEP 1, RaEP 3)
10 2. B SjF Bc.
PaO
PrM
SI
 23005125  2-2  zs Matematika III.  Bača
BAČA
Hovana (PrM 1, PrM 2)
Kimáková (PaO 1, PaO 2, SI 1, SI 2)
11 2. SjF Bc.
ME
23005194 2-2 zs Mathematics III. Bača
12 2. SjF Bc.
AV
KaB
PaO
PI
PPSV
PrM
RaEP
SI
TMaISV
23005128 0-2 kz Numerické metódy Bača
13 2. SjF Bc. ME 23005207 0-2 kz Numerical Mathods Bača Bača

 

 

SjF Bc. – kombinovaná metóda

 

č.
SjF Bc.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
14
1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003952
10-10
zs Matematika I. Bača FEŇOVČÍKOVÁ
15 1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003953 10 kz Vybrané kapitoly z matematiky Bača FEŇOVČÍKOVÁ
16
2. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003956
10-10
zs Matematika III. Bača FEŇOVČÍKOVÁ

 

 

SjF Ing. – denné štúdium

 

č.
SjF Ing.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
17 1. SjF Ing.  DTL 23005813 2-2 zs Aplikovaná matematika Bača Andrejiová
18 1. SjF Ing. PrM 23005135 3-2 zs Aplikovaná matematika Bača
BAČA (vybrané kapitoly LASCSÁKOVÁ)
Lascsáková
19
1. SjF Ing.
PPSV
23003951
2-2
zs
20 1. SjF Ing. IP 23005448 2-2 zs Aplikovaná štatistika Andrejiová Andrejiová
21 1. SjF Ing. ST 23003853 2-2 zs Inžinierska štatistika Bača Andrejiová
22
1. SjF Ing.
BTS
23005134
2-3
zs
Bača
 
 

SjF Ing. – kombinovaná metóda

 
č.
SjF Ing.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
23
1. SjF Ing. KM
ST
23003856
10-10
zs Inžinierska štatistika Bača
24 1. SjF Ing. KM BTS 23005863 10-15 zs Štatistické metódy Bača ANDREJIOVÁ