FMMR

FMMR Bc. – denné, externé štúdium

 
č.
FMMR Bc.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
1
1. FMMR Bc.
H
M
SaRO
23004084
2-3
zs
Lascsáková (H, M, SaRO)
2
1. FMMR Bc. KM
H
M
SaRO
23004085
2-3
zs