FME

FME BD – attendance method

 
No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
1 1. A SjF Bc. KaB
PaO
PI
PrM
RaEP
23005124 2-2 CTaE Matematika II.  Bača
Hovana (KaB1, PI1, PaO4)
Ižaríková (RaE8)
Kimáková (PrM2, PaO3, RaE5)
Lascsáková (RaE6, RaE7)
2
1. B SjF Bc.
AV
PPSV
SI
TMaISV
23005124
2-2
CTaE Matematika II. Bača
Hovana (AV1, AV3, PPSV4)
Ižaríková (PPSV5)
Kimáková (AV2, SI7, SI8, TMaISV8)
Lascsáková (PPSV6)
3 1. SjF Bc.
AP
ME
23005193 2-2 CTaE Mathematics II. Bača Hovana
4 2. B SjF Bc.
AV
KaB
PI
PaO
PPSV
PrM
RaEP
SI
TMaISV
23005412 2-2 GCT Štatistické spracovanie dát Bača Andrejiová (sk 1)
Kimáková (sk 2)
 
 

FME BD – combined method

No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
5
1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003955
20
CTaE
FEŇOVČÍKOVÁ
6 2. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23005542 20 GCT Štatistické spracovanie dát Bača ANDREJIOVÁ
 

FME MD – attendance method

 

No
FME MD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
7
1. SjF Ing.
SI
23005776
3-2
CTaE Aplikovaná matematika
8 1. SjF Ing. RaR 23004023 3-2 GCT Aplikovaná matematika Bača  Ižaríková
9 1. SjF Ing. ME 23005869 3-2 CTaE Applied Mathematics Andrejiová 
ANDREJIOVÁ (selected chapters LASCSÁKOVÁ)