FME

FME BD – attendance method

 
No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
1 1. A SjF Bc.
AV
PrM
SI
23005124 2-2 CTaE Matematika II. Bača 
Hovana (Av 1, AV 2, AV 3)
Kimáková (AV 4, PrM 4, PrM 5, SI 4, SI 7)
Lascsáková (PrM 6)
2 1. B SjF Bc.
KaB
PaO
PI
PPSV
RaE
TMaI
23005124
2-2
CTaE Matematika II. Bača
Hovana (PaO 1, RaE 2, RaE 3)
Ižaríková (KaB 7, PPSV 6, PPSV 7, TMaI 7)
Kimáková (RaE 4)
Lascsáková (PI 5)
3 1. SjF Bc.
AP
ME
23005193 2-2 CTaE Mathematics II. Bača Feňovčíková
4 2. B SjF Bc.
AV
KaB
PI
PaO
PPSV
PrM
RaEP
SI
TMaISV
23005412 2-2 GCT Štatistické spracovanie dát Bača Andrejiová (AV, PI, TMaI)
Kimáková (PPSV, RaE, SI)
 
 

FME BD – combined method

 

No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
5
1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003955
20
CTaE
FEŇOVČÍKOVÁ
6 2. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23005542 20 GCT Štatistické spracovanie dát Bača ANDREJIOVÁ
 

FME MD – attendance method

 

No
FME MD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
7
1. SjF Ing.
SI
23005776
3-2
CTaE Aplikovaná matematika
8 1. SjF Ing. RaR 23004023 3-2 GCT Aplikovaná matematika Bača  Ižaríková
9 1. SjF Ing. ME 23005869 3-2 CTaE Applied Mathematics Andrejiová 
ANDREJIOVÁ (selected chapters LASCSÁKOVÁ)