FME

FME BD – attendance method

 
No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
1
1. SjF Bc.
AV
KaB
PaO
PI
PPSV
PrM
RaEP
SI
TMaISV
23005124
2-2
CTaE
Hovana (AV 1, AV 2, PrM 8, PI 9, RaEP 12, RaEP 13)
Ižaríková (AV 3, PPSV 5, PPSV 6, TMaISV 7, PaO 10, KaB 13)
Kimáková (SI 14, SI 15)
Lascsáková (PaO 11)
2 1. SjF Bc.
AP
ME
23005193 2-2 CTaE Mathematics II. Bača Hovana
3 2. B SjF Bc.
AV
KaB
PI
PaO
PPSV
PrM
RaEP
SI
TMaISV
23005412 2-2 GCT Štatistické spracovanie dát Bača Andrejiová (sk 1)
Kimáková (sk 2)
4 2. B SjF Bc.
AP
ME
23005413 2-2 GCT Statistical Data Processing Bača Bača
 
 

FME BD – combined method

 

No
FME BD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
5
1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003955
20
CTaE
FEŇOVČÍKOVÁ
 

 

FME MD – attendance method

 

No
FME MD
Study
Program
MAIS
Hours per
Week
Completion
Course Name
Guarantor
 LECTURER
 Instructor
6
1. SjF Ing.
SI
23005776
3-2
CTaE Aplikovaná matematika
7 1. SjF Ing. RaR 23004023 3-2 GCT Aplikovaná matematika Bača 
BAČA (vybrané kapitoly KIMÁKOVÁ)
8 1. SjF Ing. ME 23005869 3-2 CTaE Applied Mathematics Andrejiová 
ANDREJIOVÁ (selected chapters LASCSÁKOVÁ)