Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné Inžinierstvo

1  2  3  4  5   

Milan KOVÁČ

INOVÁCIE A AUTOMATIZÁCIA V PODMIENKaCH ŠTÍHLEJ VÝROBY

 

Jozef MIHOK

Modely krízovej komunikácie

 

Jaroslava KÁDÁROVÁ

KOnflikt ako zdroj podnikovej krízy

 

Peter MARINIČ

Rozvoj stavebných podnikov

 

Peter POÓR

Snížení času přestavby na lince (svařovací linka TypU ZZH) Epsilon použitím metody smed

 

Ilya ORLIKOV, Nickolay PAVLOV

Vplyv organizačnej kultúry na účinnosť sociálnych a ekonomických opatrení

 

Dárius DYSKO

OPTIMIZATION OF EQUIPMENT´S CHANGEOVER AND ITS IMPORTANCE FOR OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY AND FLEXIBILITY OF WHOLE SYSTEM

 

Peter TREBUŇA - Jana HALČINOVÁ - Marek KLIMENT - Jaromír MARKOVIČ - Milan FIĽO

stanovenie mier vzdialeností (nepodobností) objektov zhlukovej analýzy

 

Peter TREBUŇA - Marek KLIMENT – Jana HALČINOVÁ - Jaromír MARKOVIČ – Milan FIĽO

Tecnomatix Plant Simulation, popis jeho pracovného prostredia a základné ovládacie prvky

 

Andrea LEŠKOVÁ

Podpora agility v automobilovom ODVETVÍ POMOCOU služieb PRE KONEKTIVITU automobilu

 

Ľubica KOVÁČOVÁ

Integrácia manaŽerských nástrojov – Štíhla výroba a trvalá udržateľnosť

 

Dušan SABADKA

analýza metód hodnotenia inovačnej výkonnosti klastrov v automobilovom priemysle

 

Emília SPIŠÁKOVÁ

Klastre na Slovensku a v Európskej únii z hľadiska počtu členov, veku klastrov a ich  právnej formy