Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné Inžinierstvo

1  2  3  4  5  

Lýdia KERUĽOVÁ

INOVAČNÝ MANAŽMENT V PROCESOCH PODNIKOV

 

Juraj KOVÁČ

Špecifiká SKÚŠANIa ROBOTIZOVANÝCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOV v etape ich realizácie

 

Róbert JENČO - Marek MORAVEC - Lýdia SOBOTOVÁ

POSÚDENIE HLUČNOSTI NASÁVACÍCH HUBÍC VYSÁVAČA

 

Monika KARKOVÁ Lýdia SOBOTOVÁ

Recyklácia abrazívnych materiálov pri technológii AWJ

 

Ružena KRÁLIKOVÁ

NoVé trendy prevádzkovania OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV V PRIEMYSLE

 

JOZEF KOVÁČ

vysoko pružné automatizované výrobné bunky základ agilnej výroby