Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné Inžinierstvo

1  2  3  4  5   

Emília SPIŠÁKOVÁ

Koncentrácia klastrov na Slovensku a v Európskej únii

 

Denisa Ďuričeková

Identifikácia optimálnych distribučných trás a nákladov

 

Juraj ŠEBO

Zlepšovanie demontáže prostredníctvom progresívnych softvérových nástrojov

 

Renáta TURISOVÁ – Stela BESLEROVÁ

Študijný odbor Priemyselné inžinierstvo na vysokých školách

 

Peter MALEGA

riadenie dokumentácie ako nevyhnutná súčasť správy v podniku

 

Peter MALEGA

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A INTEGROVANÉ RIADENIE PROJEKTU

 

Lenka KALAFUSOVÁ - Jaroslava KÁDÁROVÁ

Analýza, smery vývoja a riziká priemyselnej výroby

 

Anton PANDA - Marek PRISTUPČÁK

Progresívne obrábanie

 

Anton PANDA - Marek PRISTUPČÁK

Technologické faktory pôsobiace na obrábanie

 

Monika KARKOVÁ - Lýdia SOBOTOVÁ

Vysokotlaké čerpadlo ako zariadenie využívané pri technológii vodného lúča

 

Andrea KRAUSZOVÁ

ANALÝZA nepodarkovosti v oblasti odlievania

 

Peter RUMAN – Tomáš JEZNÝ – Marián HURAJT

Inovatívne možnosti výužitia plazmy v automobilovom priemysle

 

Peter RUMAN - Marián HURAJT – Tomáš JEZNÝ

Analyticko – porovnávací návrh vysoko zaťažených materiálov  pre výrobu tlakových nádob z kompozitov