Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

VEDECKÁ RADA

PREDSEDA:                                                             F. TREBUŇA - dekan SjF TU v Košiciach

 

ČLENOVIA:  

  

 

                

 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ RADA KONFERENCIE

J. Kováč (SR)

L. Madarász (SR)

S. Adamczak (PL)

D. Malindžák (SR)

R. Bajus (SK)

B. Mičieta (SR)

P. Bigoš  (SR)

J. Mihok (SR)

A. Czikósová (SR)

V. Modrák (SR)

L. Drábik (SR)

A. Pietriková (SR)

F. Freiberg (CZ)

R. Rajnoha (SR)

V. Gazda (SK)

J. Rašner (SR)

A. Gregar (CZ)

J. Sablik (SR)

M. Gregor (SR)

P. Sakál (SR)

M. Hajduk (SR)

E. Smidt (DE)

J. Hodolič (SCG)

L. Soos (SR)

Š. Kassay (SR)

E. Spišák (SR)

B. Katalinic (A)

D. Šebo (SR)

M. Kováč (SR)

D. Šimšík (SR)

V. Lednický (CZ)

J. Štefánik (SR)

W. Lis (PL)