Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Priemyselné Inžinierstvo

1  2  3  4  5   

Marek Vagaš – Vladimír Baláž – Ján Semjon

Efektor pre priemyselný robot

 

Alena PEŠKOVÁ

Linear model OF maintenance planning based on failure TREND OF equipmentS in Excel

 

Lucia Koukolová

MANUFACTURING SYSTEMS FOR THE FACTORY OF THE FUTURE

 

Ľuboslava ŠIDLOVSKÁ -  Peter TULEJA

DATABÁZOVÝ SYSTÉM PRE VÝBER SENZOROV DO ŠTRUKTÚR POHONOVÝCH AGREGÁTOV

 

Ján KOBULNICKÝ -  Jaroslava KÁDÁROVÁ

IMPLEMENTÁCIA controllingovej koncepcie V PODNIKU

 

Ján KOBULNICKÝ -  Jaroslava KÁDÁROVÁ

Organizačné začlenenie a z toho vyplývajúce úlohy controllera

 

Iveta JANEKOVÁ

PROJEKTOVANIE SYSTÉMOV HROMADNÝCH VÝROB A ICH MODIFIKÁCIA

 

Juraj ŠEBO

Možnosti softvérovej podpory analýzy a merania práce

 

Monika FEDORČÁKOVÁ - Juraj ŠEBO - Dušan ŠEBO - Miroslav BADIDA

Porovnanie konvenčných a nekonvenčných technológií revitalizácie eutrofizovaných stojatých vôd

 

Monika FEDORČÁKOVÁ - Juraj ŠEBO - Dušan ŠEBO - Miroslav BADIDA

Potreba využívania obnoviteľných zrojov v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja slovenska

 

Norbert ŠMAJDA

návrh stratégie konkurencieschopnosti firmy

 

Juraj KOVÁČ - Ľuboslava ŠIDLOVSKÁ 

ModernIzÁcia výrobného stroja

 

Daniela ONOFREJOVÁ

prípadová štúdia priemyselnej výroby na zákazku s využitím simulačnej techniky