Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Sponzori

Za sponzorskú pomoc pri organizovaní 16. medzinárodnej vedeckej konferencie „Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“ vyjadrujeme poďakovanie.