Conference: DIS - Theory and application of technical diagnostics

 

 Asociácia technických diagnostikov SR
Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Asociácia technických diagnostikov ČR
Slovenská spoločnosť údržby
Zväz automobilového priemyslu SR
Zväz slovenských vedecko- technických spoločností

   

  LOGO ATD     SJF2 SK C CMYK     atdcr  logo ssu nove       logoZAP     logo ZSVTS

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis


1. a 2. októbra 2024

  

Ciele konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických diagnostikov SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

 

Odborní garanti konferencie:

 • doc. Ing. Viera Peťková, PhD. – prezident ATD SR, eustream, a.s., Nitra

 • prof. Dr. Ing. Pavel Němeček – viceprezident ATD ČR, c. z., Technická univerzita v Liberci, FS

 • Ing. Gabriel Dravecký, PhD. – predseda Slovenskej spoločnosti údržby

 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Vedecký výbor konferencie: 

 • doc. Ing. František Helebrant, Csc. - Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava 

 • Ing. Branislav Kyseľ, PhD. -  U. S. Steel Košice, s.r.o.

 • Ing. Rudolf Hrivík, PhD. - ReDiGo, s.r.o.

 • Ing. Tomáš Goč - TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o. Prešov – člen výboru ATD SR

 • Ing. Peter Tirinda, CSc. - konateľ spoločnosti B & K s.r.o.

 • Ing. Dušan Gerlachovský - Slovnaft montáže a opravy a.s.

 • Ing. Dušan Paulišin, PhD. – Spinea Technologies, s.r.o.

 • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. – podpredseda pre organizáciu Slovenskej spoločnosti údržby

 

Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 • doc. Ing. Renata Turisová, PhD.  KBaKP SjF TU v Košiciach

 • Ing. Juraj Glatz, PhD. - KBaKP SjF TU v Košiciach

 • Ing. Daniela Onofrejová, PhD. - KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Odborné zameranie: dsc5197 dsc5199

 • Technická diagnostika ako podpora Industry 4.0,

 • normalizácia v oblasti prediktívnej údržby,

 • progresívne a nedeštruktívne metódy,

 • bezpečnosť strojov a kybernetická bezpečnosť,

 • experimentálne metódy,
 • bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe,

 • inteligentná údržba a jej nástroje,

 • digital business model a udržateľnosť.

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština

   

  

Archív konferencie:

 
 

 


 

Dokumenty na stiahnutie:

 

   

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
Program konferencie
  

 

 

Sekretariát konferencie DIS 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.