Výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH)

Výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH)

 

Pracovisko KBaKP ponúka odbornú prípravu špecialistov k zákonu o závažných priemyselných haváriách. Osvedčenie o absolvovaní kurzu je vydané Technickou univerzitou v Košiciach, Strojníckou fakultou, ktorá je podľa § 20 zák. č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať odbornú prípravu na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. oprávnenia 001/2002/OP – 6.4. v znení jeho 2 doplnkov.

 

ICV opravnenie vykonavat pripravu

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti č. 680/2003-6.3 zo dňa 5.9.2003, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9/A, 040 01 Košice, podľa § 22  zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o udelení autorizácie.

Číslo autorizácie : 001/2009/AUT - 3.2

Na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie pôsobí tím špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií:

prof. Ing. Milan Oravec, CSc.
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.
Doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.
Doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.

 

 


Posledný termín vzdelávania bol vo februáry 2021 a bol organizovaný on-line.


Proces vzdelávania je pod garanciou špecialistov a expertov s niekoľkoročnou praxou v oblasti prevencie PZPH a nástrojov posudzovania priemyselných rizík. 

Prihlasovací formulár:  Word 2013 Icon

 

Podklady kurzu:  microsoft powerpoint 512

 


         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.