Konferencia: DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky

 Asociácia technických diagnostikov SR
Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Asociácia technických diagnostikov ČR
Slovenská spoločnosť údržby
Zväz automobilového priemyslu SR
Zväz slovenských vedecko- technických spoločností

   

  LOGO ATD     SJF2 SK C CMYK     atdcr  logo ssu       logoZAP     logo ZSVTS

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis

Organizovanie XXIII. ročníka konferencie DIS 2020
v dňoch 6. a 7. októbra 2020, je momentálne z dôvodov opatrení
v štandardnej podobe zrušené!
Jej konanie, dňa 6.októbra 2020 sa bude realizovať
on-line.    

 Odborní garanti konferencie sa napriek tejto skutočnosti rozhodli, že
BUDE vydávaný odborný časopis SPRAVODAJ ATD SR v rámci tohto
ročníka konferencie.

  

Ciele konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických diagnostikov SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

 

Odborní garanti konferencie:

 • doc. Ing. Viera Peťková, PhD. – prezident ATD SR, eustream, a.s., Nitra

 • Ing. František Vdoleček, CSc. – prezident ATD ČR

 • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. - predseda Slovenskej spoločnosti údržby
 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Vedecký výbor konferencie: 

 • doc. Ing. František Helebrant, Csc. - Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava 

 • Ing. Marko Rentka -  U. S. Steel Košice, s.r.o.

 • Ing. Rudolf Hrivík, PhD. - Slovenské elektrárne - ENEL, a.s. Bratislava, vedúci oddelenia DTS

 • Ing. Roman Jedlička - Slovenské elektrárne - ENEL, a.s. Atómové elektrárne Bohunice o.z.– člen výboru ATD SR

 • Ing. Peter Tirinda, CSc. - konateľ spoločnosti B & K s.r.o.

 • Ing. Štefan Kacvinský - GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

 • Ing. Dušan Gerlachovský - Slovnaft montáže a opravy a.s.

 

Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 • doc. Ing. Renata Turisová, PhD.  KBaKP SjF TU v Košiciach

 • Ing. Michal Gorzás, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

 • Ing. Juraj Glatz, PhD. - KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Odborné zameranie: dsc5197 dsc5199

 • Riadenie údržby - „home office“ údržbárov počas pandémie COVID -19,

 • technická diagnostika ako podpora Industry 4.0 (multikriteriálna diagnostika,
  vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika a iné),

 • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,

 • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky a údržby,

 • bezpečnosť, kvalita a environment v údržbe.

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština

   

Účastnícky poplatok na konferenciu:   48,- EUR

Účastnícky poplatok na konferenciu zahŕňa účasť na on-line konferencii, spracovanie, vydanie a zaslanie časopisu SPRAVODAJ ATD SR.

Konferenčný poplatok v prípade neúčasti sa nevracia, zašleme Vám časopis Spravodaj ATD SR vydávaný v rámci konferencie. 

 

Informácie k úhrade konferenčného poplatku:

Dodávateľ: Asociácia technických diagnostikov SR, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Asociácia technických diagnostikov SR nie je platca DPH.
IČO: 31 751 814 DIČ: 2020853538
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK83 0900 0000 0004 4576 9672
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Správa pre prijímateľa: uveďte prosím Vaše meno (meno účastníka/ov)

  

Prezentujte svoju spoločnosť:

 • prezentácia v časopise Spravodaj ATD SR (1xA4) 100,- EUR

 

Dôležité termíny:

do 10. septembra 2020 - registrovanie na konferenciu s príspevkom
do 20. septembra 2020 - zaslanie príspevkov do časopisu
do 2. októbra 2020 - registrácia na konferenciu bez príspevku

Príspevok zaslaný po termíne nebude publikovaný v časopise: Spravodaj ATD SR!

Príspevky, upravené v súlade s odporúčaniami recenzentov a podľa pokynov v šablóne, budú zverejnené v časopise Spravodaj ATD SR.

  

Fotoarchív konferencie:

 
 

 

Prihláška na konferenciu:

 
 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

 
 

   

 
  

 

 
  

  

Sekretariát konferencie DIS 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.