Metodika pre ERA podľa 359/2007 Z. z.

Metodika pre ERA podľa 359/2007 Z. z.

 

 

ERA je súborné označenie metodík pre posúdenie environmentálnych rizík. V SR je vypracovaná metodická príručka pre túto oblasť v súlade s požiadavkami zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Postup posúdenia environmentálnych rizík (ER) a určenia odpovedajúcej výšky a spôsobu finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu je v tejto metodickej príručke rozdelený do nasledujúcich krokov:

 1. Prvotné posúdenie environmentálnych rizík 
  Prvotné posúdenie environmentálnych rizík umožňuje prevádzkovateľom identifikovať jednotlivé zdroje s potenciálom environmentálnej škody. Cieľom prvotného posúdenia je určiť, či existujú zdroje, zariadenia a technológie, pre ktoré je potrebné vykonať podrobné posúdenie ER, alebo je prvotné posúdenie postačujúce pre stanovenie odpovedajúcej výšky finančného krytia.
 2. Podrobné posúdenie environmentálnych rizík 
  Podrobné posúdenie environmentálnych rizík je založené na podrobných analýzach zasiahnutého okolia a poškodenia prírodných zdrojov. Pre stanovenie škody je nutné aplikovať analýzy zraniteľnosti (výpočet, kvantifikácia príslušnej škody) v kombinácii s pravdepodobnosťou výskytu analyzovanej udalosti. Z toho dôvodu sa využívajú štandardné metódy analýzy rizika, ako napr. ETA a FTA. Podrobné posúdenie si vyžaduje zapojenie odborníkov z rôznych oblastí, ako napr. prevencia závažných priemyselných havárií, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, geológia a hydrogeológia, bezpečnosť a ochrana zdravia, a pod.
 3. Stanovenie úrovne rizika 
  V tejto časti sú navrhnuté jednoduché mechanizmy pre stanovenie hranice akceptovateľnosti rizika, ktoré slúži pre definovanie priorít na realizáciu preventívnych opatrení.
 4. Určovanie následkov 
  Znalosť kauzálnej závislosti je kľúčová pre stanovenie možných scenárov poškodenia prírodných zdrojov v zóne zasiahnutia.
 5. Stanovenie výšky a spôsobu finančného krytia 
  Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť odpovede na otázky, aká je najvhodnejšia forma finančného krytia a v akej výške je potrebné finančné krytie zabezpečiť. Výber vhodného spôsobu finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z.

 

Štruktúra vzdelávania je zameraná, na prevenciu nehôd a havárií v priemyselných procesoch.

 

Termín a miesto konania je po dohode so zadávateľom.

Spôsob konania je možný aj on-line.

Počet účastníkov: ideálne 5 – 10 osôb.

Trvanie vzdelávania: 2x5 hod.

Cena vzdelávania: 210 Eur/ osobu.

 

Zabezpečenie vzdelávania je špecialistami na prevenciu závažných priemyselných havárií
prevažne v rámci pracoviska, v prípade potreby aj externými odborníkmi v danej oblasti.

 

 

 

Kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: +42155 602 2530, +421910 718 220


         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.