Posúdenie spoľahlivosti človeka vo výrobnom procese (HRA)

Posúdenie spoľahlivosti človeka vo výrobnom procese (HRA)

 

 

Pojem Human Reliability Assessment (HRA) predstavuje spoločný názov pre skupinu metód a modelov, ktoré sa používajú pre identifikáciu a predikciu výskytu ľudských chýb v pracovnom prostredí. Táto filozofia je založená na detailnom popise funkcií, úloh a činností.

Vznik negatívnej udalosti je možné popísať ako postupnosť (kauzalitu) pozostávajúcu z výskytu niekoľkých nadväzujúcich udalostí po sebe, ktoré vyplývajú z určitej príčiny. Ak všetky aplikované bariéry (opatrenia) v tejto postupnosti zlyhajú, výsledkom tejto kauzality je vznik negatívnej udalosti (nehody). Základným predpokladom vzniku nehody je aktivácia nebezpečnej vlastnosti príslušného objektu. Štatistiky potvrdzujú, že väčšina nehôd v oblasti chemickej bezpečnosti je spojená s chybou človeka. Zlyhaniu človeka môže byť zabránené aplikovaním technických alebo organizačných opatrení.

Vzdelávanie HRA je zamerané na objasnenie a osvojenie si základných princípov modelovania vzniku ľudskej chyby v procesoch, kde sa vyskytujú nebezpečné látky (napr. stáčanie, nakladanie/vykladanie materiálu, kontrola a pod.) 

Štruktúra vzdelávania je zameraná, na prevenciu nehôd a havárií v priemyselných procesoch.

 

Termín a miesto konania je po dohode so zadávateľom.

Spôsob konania je možný aj on-line.

Počet účastníkov: ideálne 5 – 10 osôb.

Trvanie vzdelávania: 6 hod.

Cena vzdelávania: 170 Eur/ osobu.

 

Zabezpečenie vzdelávania je špecialistami na prevenciu závažných priemyselných havárií 
prevažne v rámci pracoviska, v prípade potreby aj externými odborníkmi v danej oblasti.

 

 

 

Kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: +42155 602 2530, +421910 718 220

 


         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.