Konferencia: BOZP - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

  

 SJF2 SK C CMYK    NIP    IP  euagent         

  

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXXIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis

  

30.november - 2. december 2020
Štrbské Pleso 

  

 

Táto konferencia sa koná vrámci projektu APVV-15-0351

" Vývoj a aplikácie modelov riadenia rizík v podmienkach technologických systémov v súlade so stratégiou Priemysel (Industrie) 4.0".

 

Konferencia je organizovaná pod záštitou
Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD.,MPH
dekana SjF TUKE

 

 

 

 

 

Ciele konferenie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 30 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. 

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

 • Dr.h.c. mult.prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc. - vedúci KBaKP, SjF 
 • doc. Ing. Jiří Pokorný, PhD., MPA. - dekan FBI VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. - dekanka  FBI, Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Karol Balog, PhD. - riaditeľ ÚBEK MTF STU Trnava
 • Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce

 

Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Michal Gorzás, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Anna Nagyová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Marta Vargová – KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Odborné zameranie:logo BOZP KONF NOVE 2017

 • Riziká ako súčasť stratégie - Priemysel 4.0

 • Nové trendy v oblasti BOZP - Legislatíva

 • Novovznikajúce riziká a kľúčové ukazovatele výkonnosti v manažérstve rizík

 • Bezpečnosť technických zariadení

 • Bezpečnosťv údržbe

 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security - Integrovaná bezpečnosť

 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

 • Prevencia závažných priemyselných havárií

 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP

 • Spolupráca pri prevencii rizík

 • Vzdelávanie v oblasti BOZP

 • Ergonomické požiadavky ako súčasť BOZP

 

Cieľová skupina: 

 • Bezpečnostní technici,

 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,

 • lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ,

 • inšpektori práce, iní.

 

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

 

 

 

 

 

Fotoarchív konferencie:

 

 


 

Pokyny pre autorov

Instructions for Authors

 

  

Sekretariát konferencie BOZP 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. , doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.: +421 55 602 2530

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.