Konferencia: BOZP - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

  

 SJF2 SK C CMYKnormal reproduction high resolution    NIP    IP  euagent        

  

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis novy1

  

13. až 15. november 2024

 

 

 

Ciele konferenie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce a prevencia závažných havárií je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 34 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP a manažérstva rizík.

 

 

Digital age logo

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. - SjF TU v Košiciach
 • prof. Ing. Milan Oravec, PhD. - SjF TU v Košiciach
 • Ing. Marek Mitterpák, PhD. - NIP Košice
 • doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.,MPA - FBI VŠB TU Ostrava
 • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
 • prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
 • prof. Ing. Andrea Majlingová, PhD. - DF, TU vo Zvolene
 • doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. - FSI, VUT Brno
 • Dr. Damjan Maletič, PhD. - University of Maribor
 • PhDr. Ján Pituch - SOŠ Technická v Košiciach
 • Ing. Pavol Polák, PhD. - P.B.I. spol. s r.o.
 • Ing. Ján Donič, MBA - BOZPO, s.r.o.
 • prof. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. - FBI ŽU v Žiline
 • Ing. Martina Gašová, PhD. - predseda združenia SES
 • Ing. Ladislav Čáky - Environmentálne a havarijné poradenstvo
 • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. - PK UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. - ZÚBOZ, z. ú. Praha
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

   

Organizačný výbor:

 

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • Ing. Denisa Porubčanová - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • Ing. Zuzana Kotianová, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • Ing. Daniela Onofrejová, PhD. - KBaKP, SjF TU v Košiciach
 • Ing. Slavomíra Vargová, PhD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ladislav Kerekeš - NIP Košice, Národné kontaktné miesto EU-OSHA
 • Ing. Róbert Jánošík - Cleanliness Certification Center, s.r.o.

 

Odborné zameranie:logo BOZP KONF NOVE 2017

 • Manažérstvo rizík ako základný nástroj prevencie

 • Digitálna transformácia v manažérstve BOZP 

 • Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí

 • Osobné ochranné prostriedky a ich spoľahlivosť

 • Inšpekcie zariadení založené na posudzovaní rizík

 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security - Integrovaná bezpečnosť

 • Uvažovanie založené na riziku a ISO 45001

 • Spoločenská zodpovednosť a jej vplyv na BOZP
 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

 • Prevencia závažných priemyselných havárií

 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP

 • Plnenie požiadaviek legislatívy a činnosti Inšpekcie práce

 • Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP

 • Ergonómia pracovísk

 • Prevencia proti požiarom a výbuchom

 

Cieľová skupina: 

 • Bezpečnostní technici,

 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,

 • lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ,

 • inšpektori práce, iní.

 

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

 

XXXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa konal v rámci projektu "APVV-19-0367 Rámec Integrovaného prístupu riadenia procesnej bezpečnosti pre Inteligentný podnik" v dňoch 13. - 15. 11. 2023.

 

 

 

 

Pokyny pre autorov

 

Instructions for Authors

 

 

 

 


Pozvánka na konferenciu

 

 


Registrácia na konferenciu

 

 


Záštita nad konferenciou 

 


Program konferencie 

 

 

Archív konferencie:


Archív konferencie 

 

 

   

 

Sekretariát konferencie BOZP 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.: +421 55 602 2530

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.