LAB 8 - TestBed 4.0

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Prvý TestBed 4.0 na Slovensku

 

Zodpovedné osoby: zamestnanci Sova Digital, za SjF TUKE: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., Ing. Marek Kliment, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 9, PK9, prízemie č.d. 001

Riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0

TestBed poskytuje služby pre priemysel, ktoré umožnia podnikom navrhnúť, testovať a optimalizovať riešenia aplikácií Industry 4.0 vytvorené na mieru a podľa individuálnych potrieb každého podniku a procesu. Pracovisko umožňuje v laboratórnych podmienkach veľmi blízkych realite vytvárať množstvo variant riešení, ktoré je možné v digitálnom prostredí overiť a do realnej prevádzky implementovať to najvhodnejšie. Podniky sa tak vyhnú mnohým rizikám, a dokážu rýchlo a veľmi efektívne navrhovať, overovať a implementovať inovácie do svojich prevádzok. TestBed 4.0 je vytorený pre veľmi širokú škálu situácií a aplikácií digitalizácie bežných i špecifických potrieb každého priemyselného podniku.

TestBed     TestBed2   
 
 
TestBed3   TestBed4
 
 

Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe

Priemysel akútne potrebuje množstvo odborníkov zaoberajúcich sa problematikou Industry 4.0 a s postupom času bude ich potreba narastať. Zámerom TestBedu 4.0 je prepojiť teoretické vzdelávanie s možnosťou vytvárania praktických skúseností, a tým posilniť odbornú pripravenosť absolventov. TestBed 4.0 očakáva zapojenosť priemyslu do vypisovania tém záverečných prác alebo drobných komerčných projektov, ktoré dokážu riešiť samostatne študenti alebo pod vedením špecialistov TestBedu. Za študentov sú považovaní aj doktorandi, ktorých odbornosť obvykle garantuje schopnosť samostatne riešiť aj zložitejšie úlohy.

 

Predmety

  • Modelovanie a simulácia logistických procesov.
  • Logistické podnikové procesy, modelovanie a simulácia procesov.
  • Digitálny podnik.
  • Digitálne, virtuálne a inteligentné závody.
  • Digitalizácia a virtualizácia výroby.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.