Projekty, granty

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Veda a výskum

Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva (predtým Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu) sa v súčasnosti podieľa na riešení grantových úloh  VEGA, KEGA, pracovnívi participovali aj na výskumných úlohách v rámci AV a APVV.

VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je internou grantovou agentúrou poskytujúcou finančný príspevok – grant na riešenie vedeckých projektov pracovníkov z organizácií z rezortu školstva SR a zo Slovenskej akadémie vied.

Projekty VEGA riešené na ústave VaV_VEGA

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR (ďalej len „KEGA") je vnútornou grantovou agentúrou ministerstva školstva zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo ministerstvom v stanovených tematických oblastiach zinštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Projekty KEGA riešené na ústave VaV_KEGA

AV

Vnútrorezortný systém podpory riešenia projektov aplikovaného výskumu (AV) verejných vysokých škôl. Systém výberu nových projektov na financovanie, priebežné a záverečné hodnotenie projektov aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom rád vstupných oponentúr, rád priebežných a záverečných oponentúr.                                                                                                                                                                                                           

Projekty AV riešené na ústave VaV_AV

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.