Lab 2 - APPZaP

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Zodpovedná osoba: doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.

 

Umiestnenie: Park Komenského 9, 2 poschodie č. d. 207

 

Projektovanie je dôležitou súčasťou aktivít realizovaných v priemyselných výrobách v celej škále hospodárskeho života. Ich súčasťou sú každodenné inovácie výroby v zmysle zmenených požiadaviek trhu, čo kladie enormnú záťaž na potrebu reorganizácie a modernizácie výrobných zoskupení. Realizácia týchto procesov je dnes nemysliteľná bez využitia SW a HW techniky, ktorá zaručuje vysokú pružnosť, časovú dynamiku a ekonomickú efektívnosť realizácie týchto zmien. Osvojenie si týchto metodík projektovania je zárukou, že absolvent po nástupe do praxe je plnohodnotne pripravený na realizáciu týchto procesov v podmienkach priemyselnej praxe.

 

207 1

 

Zameranie laboratória

V ateliéri projektovania priemyselných závodov a podnikov sa v rámci vzdelávacej činnosti v súčasnosti využívajú viaceré špecifické zariadenia (napr. 3D skener a 3D kamera) ako aj bežné IKT vybavenie (napr. interaktívna tabuľa). V rámci svojho vybavenia ateliér disponuje aj ďalšími špecifickými zariadeniami využiteľnými v rámci výučby predmetov ako napr.: Príprava výroby, Projektovanie a prevádzka výrobných systémov a Projektovanie podnikov. Základným zameraním ateliéru je osvojenie a prehĺbenie si poznatkov v oblasti koncipovaniam moderných zákaznícky orientovaných výrob, modernizácie zastaraných výrob a inovácie produkcie strojárskych výrob. V laboratóriu je zabezpečovaná výuka predovšetkým pre končiacich študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v predmetoch „Projektovanie výroby, Projektovanie a prevádzka výrobných systémov a Projektovanie podnikov“.

 

Ciele laboratória

 • naučiť študentov základné prístupy 3D modelovacích techník – CAD,
 • naučiť študentov ovládať základné metodiky rozmiestnenia výrobnej techniky a zásady tvorby vyšších výrobných zoskupení,
 • priestorovo optimalizovať výrobné zoskupenia, resp. rozmiestnenie,
 • optimalizovať materiálové toky a riešiť skladové priestory,
 • naučiť sa hlavným zásadám metodík výberu výrobnej techniky,
 • osvojiť si základné princípy koncipovania výrobných zoskupení výrob budúcnosti,
 • osvojiť si zásady implementácie výrob na princípoch ergonómie, resp. environmentalistiky.

 

207 2

 

Hardvérové vybavenie laboratória

 • 2 PC stanice,
 • dron  DJI Mavic Pro Fly More Combo + DJI,
 • 3D skener SCAN in a BOX Structured Light,
 • 3D kamera Tamaggo 360 LiveCam.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Inventor,
 • Catia,
 • AutoCad Factory Design.

 

Predmety

 • Moderné spracovateľské technológie.
 • Základy projektovania strojárskych výrob.
 • Podnikové procesy a systémy.
 • Podnikové stratégie.
 • Pokrokové priemyselné inžinierstvo.
 • Príprava výroby.
 • Projektovanie a prevádzka výrobných systémov.
 • Projektovanie podnikov.
 • Projektovanie strojárskych výrob.
 • Projektovanie výrobných procesov a systémov.
 • Projektové riadenie.
 • Riadenie výroby.
 • Teória a metodológia projektovania podnikových procesov a systémov.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.