Lab 5 - LRAZR

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Zodp. osoba: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.

 

Umiestnenie: Park Komenského 9, 3. poschodie č. d. 301

 

V dnešnej dobe sa dôležitosť konceptu Industry 4.0 dostáva do popredia v každom, nie len priemyselnom odvetví. Dôležitosť tejto myšlienky stojí v tomto prípade na princípe inteligentných továrni a problémov, ktoré ich prirodzene sprevádzajú. Sú to hlavne prvky digitalizácie, simulácie, optimalizácie ale aj samostatná implementácia týchto technológií do starších firiem. Dôležitosť týchto pojmov sa dostáva do popredia čoraz viac a to vďaka neustále zvyšujúcej sa forme nárokov na konkurencieschopnosť vďaka ktorým sú podniky ziskové a prosperujúce. Ďalšou dôležitou súčasťou je forma vytvorenia digitálneho dvojčatá pomocou vizualizácie, ktorá vytvára digitálny model napríklad výrobného podniku alebo jeho jednotlivých častí.

Na riešenie týchto problémov bolo vybudované špičkové laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality, ktoré je vybavené najnovšími softvérovými ale aj hardvérovými technológiami, ktoré zabezpečujú u študentov kvalitnú a hodnotnú výučbu. Vďaka tomu sa u študentov bude rozvíjať ich kreatívno-technické myslenie, schopnosť logického rozhodovania sa analyzovanie dôležitých aspektov, ktoré budú mať vplyv na konečné výsledky ich práce.

 

301

 

Zameranie laboratória

Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality sa predovšetkým venuje vytvoreniu digitálneho obrazu výrobného podniku alebo jeho vybraných častí a to pomocou rôznych softvérových platforiem, ktoré majú v tomto procese svoju jedinečnú úlohu.

Zameranie laboratória je rozdelené do troch základných častí:

 • vytváranie digitálnych modelov,
 • tvorba dynamických animácií,
 • simulovanie výrobných a logistických systémov a ich procesov.

Študenti si v týchto oblastiach môžu aplikovať svoje vedomosti a môžu vytvárať simulačné modely výrobných liniek, procesov alebo aj dopravy vďaka modulu pre dynamickú simuláciu od spoločnosti Siemens-Technomatix Plant Simulation a následne hľadať spôsoby a možnosti ku konkrétnej forme optimalizácie výrobného procesu. V spolupráci s praxou si študenti vedia vytvoriť simulačné modely výroby na reálnych layoutov a tak si preveriť a určiť úzke miesta, definovať vyťaženie jednotlivých pracovísk/operátorov alebo určiť priepustnosť systému. Pre vytvorenie digitálneho modelu výrobného podniku sa v tomto laboratóriu využívajú modelovacie softvéry ako napríklad Solid Works alebo Factory Design, kde si študent vie navrhnúť a modelovať vlastnú verziu výrobného podniku.

Laboratórium sa vo veľkej miere venuje vytváraniu dynamických animácií a statických (fotorealistických) zobrazení, ktoré pomáhajú dotvárať kompaktný obraz výrobného podniku vďaka softvérovej platforme Twinmotion. V rámci tejto platformy si študent vie taktiež namodelovať zobrazenie zvoleného výrobného priestoru a tak vytvárať jeho variácie a upravovať pohľady zobrazení podľa potreby. Navrhnutý s jednoduchým, intuitívnym používateľským rozhraním, uľahčuje učenie a vlastnú prácu. Okrem toho, Twinmotion vytvára vysoko kvalitné obrázky a animácie v reálnom čase.

 

Ciele laboratória

 • Vytváranie simulačných modelov v softvérovom prostredí s následnou verifikáciou.
 • Práca na riešení simulačnej problematiky.
 • Tvorba dynamických animácií za účelom vizualizácií vybraných výrobných objektov.
 • Získanie poznatkov z praxi prostredníctvom layoutov pri vytváraní digitálnych modelov.
 • Rozšírenie teoretických a technických znalostí študentov v predmetnej oblasti digitalizácii, softvérovej a hardvérovej podpory.
 • Prehlbovať schopnosti študentov pri procese správneho rozhodovania a analýzy.
 • Tvorba študentských záverečných prác v predmetnej oblasti.
 • Spolupráca s praxou.

 

301 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Headset Oculus Rift S – 10 náhlavných zostáv pre zmiešanú a virtuálnu realitu
 • Acer Nitro N50-610 Gaming -10 výkonných počítačových zostáv

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Solid Works
 • Twinmotion
 • Technomatix Plant Simulation

 

Predmety

 • Aplikovaná virtuálna realita.
 • Digitalizácia a virtualizácia výroby.
 • Digitalizácia riadenia.
 • Digitálne a virtuálne technológie.
 • Digitálny podnik.
 • Logistické podnikové procesy, modelovanie a simulácia procesov.
 • Modelovanie a simulácia logistických procesov.
 • Základy digitálnych a virtuálnych technológií.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.