Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Deň: 30.5.2024 miestnosť PK9 207

Čas: od 08:30 hod

 

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. SjF TUKE – predseda komisie

Členovia:

prof. Ing. Marek LACIAK, PhD. - FBERG TUKE

doc. Ing. Helena MAKYŠOVÁ, PhD. – MTF STUBA

doc. Ing. Miroslav DADO, PhD. – FT TUZVO

doc. Ing. Patrik GRZNÁR, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Michal BALOG, PhD. – FVT Prešov TUKE

doc. Ing. Marcel BEHÚN, PhD. – FBERG TUKE

doc. Ing. Štefan MARKULIK, PhD. – SJF TUKE

doc. Ing. Vladimír RUDY, PhD.

 

II. Ing. PI – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Mgr. Jana Kronová, PhD., Ing. Marek Mizerák, PhD.

Milí študenti,

dňa 16.04.2024 o 9:30 hod. sa na našej katedre uskutoční prednáška odborníka z praxe Juraja Živického na tému: Nový pohľad na investície.

Prednáška bude prebiehať v miestnosti 206 v budove PK9 a je určená pre našich študentov.

 

Dňa 26.3.2024 o 09:10 sa v prednáškovej miestnosti ZP4 uskutoční prednáška predstaviteľov spoločnosti SIEMENS s názvom: Trendy digitalizácie pri vývoji produktov.

 

Ste srdečne pozvaní

 

plagát PREZENTáCIA TUKE

Dňa 4. apríla 2024 (vo štvrtok) o 9,00 sa pre študentov dennej formy v miestnosti 205 a dňa 5. apríla 2024 (v piatok) o 8,00 pre študentov kombinovanej formy v miestnosti 206 sa uskutoční na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva (ďalej KPaDI) katedrové kolo ŠVOČ pre akademický rok 2023/2024.

 

Účasť je povinná pre všetkých študentov KPaDI 3. ročníka 1.stupňa a pre všetkých študentov 2. ročníka 2. stupňa, prezenčnou formou.

 

Študenti odprezentujú časti diplomových a bakalárskych prác, ktoré budú oficiálne ohodnotené odbornou komisiou.

           Práce podľa šablóny uvedenej nižšie v rozsahu 15 - 20 strán je potrebné doručiť najneskôr do 03.04. 2024 do 12:00 do kancelárie tajomníka katedry Ing. Klimenta, PhD..

 

Ešte predtým, je potrebné svoje textové dokumenty, ako aj prezentácie ukázať vedúcim svojich záverečných prác a až po ich schválení ich doručiť tajomníkovi.

 

Každý účastník je povinný pripraviť si interaktívnu prezentáciu. Interaktívne prezentácie jednotlivých prác je potrebné spracovať vo formáte ppt (Power-point). Časový rozsah by mal mať dĺžku 5 až 7 min.

 

Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/.

 

 

šablóna

Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva získala značku EUR-ACE v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia , ktorá ju zaradila medzi popredné pracoviská európskych univerzít a vysokých škôl, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Dňa 28.februára 2024 v čase od 13:30 do 15:00 sa v posluchárni 26, uskutoční prednáška pre všetkých študentov SjF TUKE v III.ročníku Bc. štúdia a v I. a II. ročníku Ing. štúdia, ktorú si pripravili zástupcovia spoločnosti Magna PT.

Prednáška Magna

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dnes vo svojej publikácii: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf informovala širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.

V tejto súvislosti bola pripravená v roku 2023 publikácia, ktorou je prezentovaný výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2017 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Projekt APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov uvedený v predmetnej publikácii na strane 40, v sekcii Technické vedy, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., bol riešený na našom pracovisku Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.