Profil

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

V súčasnosti Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva zabezpečuje svoju činnosť v:

  • akreditovanom odbore strojárstvo - študijný program Priemyselné inžinierstvo vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 
  • a má priznané práva menovania docentov a konania na menovanie profesorov na základe úspešnej komplexnej aktuálnej akreditácie TU v Košiciach a jej fakúlt v roku 2020.

V štruktúre katedry pôsobí 1 profesor (prof. Ing2 Peter Trebuňa, PhD.), 2 docenti (doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD., doc. Ing. Juraj Kováč, PhD.), 1 odborný asistent s akademickým titulom PhD. (Ing. Peter Malega, PhD., Ing.), 4 výskumný pracovníci s akademickým titulom PhD. (Ing. Marek Kliment, PhD., Ing. Jozef Trojan, PhD, Ing. Marek Mizerák, PhD., Ing. Mgr. Jana Kronová, PhD.) a 1 odborný pracovník (Mária Strojná). V súčasnosti na katedre pôsobí jeden interný doktorand (Ing. Ján Kopec).

Katedra zabezpečuje výučbu v dennej a kombinovanej forme štúdia predmetov zameraných predovšetkým na manažment, ekonomiku, projektovanie, modelovanie, logistiku, simulácie a realizáciu podnikových procesov a systémov. V doktorandskom štúdiu okrem domácich vychováva aj zahraničných doktorandov.

Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na modelovanie podnikových procesov a systémov v celom hodnotovom reťazci, integrované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie podnikových procesov a systémov, overovania virtuálnej reality v podnikových procesoch a systémoch.

Katedra každoročne organizuje konferenciu Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch TIABP a podieľa sa na vydávaní elektronického časopisu Transfer inovácií.

Katedra rozvíja spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi a  podnikmi. Napr.: KPI SjF ŽTU v Žiline,  KMV FVT TU Košice so sídlom v Prešove, KPIaM  MTS  STU Trnava, KPIaM  Fakulta Stojní ZČU Plzeň,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Poznaň, Magna PT s.r.o. Kechnec, SEZ Krompachy, Embraco Spišská Nová Ves, HOWE Slovensko, s.r.o., Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., U-Shin Slovakia, s.r.o. a ďalšie.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.

logo