Lab 1 - LEVaZR

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Zodpovedná osoba:Ing. Juraj Kováč, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 9, PK9, 2 poschodie č.d. 210

 

Virtuálna a zmiešaná realita vzhľadom nato, že je relatívne novou oblasťou si vyžaduje na overovanie aj adekvátne výskumno-vývojové laboratória resp. pracoviská. Pracoviská takýchto laboratórií je potrebné vybavovať špičkovými technickými a softvérovými prostriedkami, informáciami a nevyhnutnými znalosťami. Vytvorenie a vybudovanie laboratórnych pracovísk slúžiacich na takúto experimentálnu činnosť si vyžaduje kolaboratívny prístup, dobrú kooperáciu, koordináciu v riešení problémov a projektových úloh, vysokú informovanosť, dobrý prístup k rôznym zdrojom informácií. Projektové aktivity, ktoré súvisia s projektovaním a implementáciou laboratórnych pracovísk virtuálnej a zmiešanej reality vychádzajú z dlhodobých strategických smerov rozvoja SjF TU v Košiciach.

 

210 1     210 2

 

210 3     210 4

 

210 5     210 6

 

Zameranie laboratória

Laboratórium sa zameriava na výuku tvorby digitálnych modelov a implementáciou ich do virtuálnej reality. Je vybavené softvérovými a hardvérovými prostriedkami. Medzi softvérové vybavenie možno uviesť CAD systémy ako SolidWorks, Inventor Profesional, Autocad, Factory Design a softvéry pre virtuálnu realitu Twinmotion a Pixyz Review. Študenti získajú praktické skúsenosti z tvorby 3D modelov a vytvárania virtuálnych scén a projektovania výrobných systémov v 2D a 3D zobrazení , ktoré si môžu následné vizualizovať a zobraziť cez hardvérové vybavenie, ako HMD displej Oculus Rift, dátové rukavice Cyber Glove 2, holograficky projektor a multidotykový projekčný stôl.


Ciele laboratória

Získať praktické skúsenosti tvorby 3D modelov v CAD systémoch a projektovať výrobné pracoviská v 2D a 3D zobrazeniach.

Naučiť sa implementovať 3D modely do virtuálnej reality a vytvárať virtuálne scény a simulácie.

Oboznámiť sa z prostriedkami virtuálnej reality ako HMD displej, dátové rukavice, holografický projektor a 3D skenovanie.

Hardvérové vybavenie laboratória

. Pracovné PC stanice v počte 14 kusov

. HMD Display Oculus rift

. Dátové rukavice Cyber Glove II

. Holografický projektor

. 3D skener

. 3D projektor        

. Multidotikový projekčný stôl

Softvérové vybavenie laboratória

. Factory Design Utilities

. Atocad

. Inventor Profesional

. SolidWorks

. Twinmotion

. Pixyz Review

 

Predmety 

  • Aplikovaná virtuálna realita
  • Projektovanie výrobných systémov
  • Projektovanie strojárskych výrob
  • Projektovanie výrobných procesov
  • Projektovanie a prevádza výrobných systémov
  • Automatizácia výroby

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.