Prezentácia katedry

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

V súčasnosti katedra zabezpečuje svoju činnosť v akreditovanom odbore Strojárstvo - študijný program Priemyselné inžinierstvo vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, akreditovaný študijný program Riadenie a ekonomika podniku pre bakalársky a inžiniersky stupeň vysokoškolského štúdia,  a má priznané práva menovania docentov a konania na menovanie profesorov na základe úspešnej komplexnej akreditácie TU v Košiciach a jej fakúlt v roku 2020.

V štruktúre katedry pôsobia 2 profesori (prof. Ing.Trebuňa,PhD., prof. Ing. Kádárová, PhD.), 5 docenti (doc. Ing. Rudy, PhD., doc. Ing. Šebo, PhD., doc. Ing. Pekarčíková, PhD., doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD., doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.), 2 odborní asistenti s PhD. (I Ing. Malega, PhD., Ing. Kováč, PhD.), 2 výskumní pracovníci s PhD. (Ing. Kliment, PhD., Ing. Jozef Trojan, PhD.) a 1 odborný pracovník (Marianna Brnová).

Katedra zabezpečuje výučbu v dennej a kombinovanej forme štúdia predmetov zameraných predovšetkým na manažment, ekonomiku, logistiku, simulácie, ergonómiu, projektovanie a realizáciu podnikových procesov a systémov. V doktorandskom štúdiu okrem domácich vychováva aj zahraničných doktorandov.

Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na modelovanie podnikových procesov a systémov v celom hodnotovom reťazci, integrované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie podnikových procesov a systémov, overovania virtuálnej reality v podnikových procesoch a systémoch.

 

Katedra každoročne organizuje konferenciu Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch a podieľa sa na vydávaní elektronického časopisu Transfér inovácií.

 

Katedra rozvíja spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi a  podnikmi. Napr.: KPI SjF ŽU v Žiline, TU Košice -  FVT so sídlom v Prešove, KPIaM  STU - MTF Trnava, KPIaM  Fakulta Stojní ZČU Plzeň,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Poznaň, VSS Trading Košice, H.M. Transtech Prešov, Magna Slovania Kechnec, SEZ Krompachy, Embraco Spišská Nová Ves a ďalšie.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.