Lab 4 - LIPPaAE

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Zodpovedná osoba: doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. a Ing. Peter Malega, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 9, PK9, 2 poschodie č. d. 205

Ergonómia sa zameriava na všetkých ľudí, ktorí vzájomne reagujú s okolitými systémami, a zameriava  sa na zefektívnenie a zlepšenie ich vzájomnej interakcie. Zlúčením kognitívnej, organizačnej a fyzickej ergonómie dokážeme s pomocou súčasných inovatívnych digitálnych nástrojov zvýšiť komfort koncového užívateľa. V oblasti výučby Ergonómie sa zistilo, že nová generácia študentov sa menej zaujíma o „všeobecné koncepty“, je schopná sa sústrediť kratšiu dobu (maximálne 12-15 minút), má rada používanie technológií vo výučbe, je aktívna, prakticky sa učiaca a oceňujúca rôznorodosť „štruktúry“ výučby, neformálnosť a rôzne pohľady. Zaujatie týchto študentov si vyžaduje prácu s názornejšími typmi prezentácií a multimédiami.

 

 

Ergo 1     Ergo 2     Ergo 3

 

 

Zameranie laboratória

V laboratóriu inovácií pracovných procesov a aplikovanej ergonómie sa v rámci vzdelávacej činnosti v súčasnosti využívajú viaceré špecifické zariadenia (napr. montážne stoly, perimeter, luxmeter) ako aj bežné IKT vybavenie (napr. interaktívna tabuľa). V rámci svojho vybavenia laboratórium disponuje aj ďalšími špecifickými zariadeniami využiteľnými v rámci výučby ergonómie (napr. hlukomer, pulzmeter, digitálny teplomer). Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z predmetov ako sú Ergonómia, analýza a meranie práce (2. ročník bakalárskeho štúdia v študijných programoch Priemyselné inžinierstvo a Riadenie a ekonomika podniku), resp. Priemyselná ergonómia (1. ročník inžinierskeho štúdia v študijných programoch Priemyselné inžinierstvo a Riadenie a ekonomika podniku).

 

Ciele laboratória

Získať poznatky o možnostiach a aplikácii ergonomických princípov a zásad v priemyselnej praxi.

Získať praktické skúsenosti s meraním zorného poľa, priestorového videnia, čitateľnosti oznamovačov, stanovovaním výšky manipulačnej roviny a iných parametrov pracoviska.

Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri realizácii merania.

 

Hardvérové vybavenie laboratória

 • 3 PC stanice,
 • 2 montážne stoly,
 • guľový perimeter,
 • luxmeter,
 • hlukomer,
 • pulzmeter,
 • digitálny teplomer,
 • laserový merač vzdialenosti.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 • Siemens Tecnomatix Jack

 

Predmety

 • Ergonómia, analýza a meranie práce.
 • Krízové riadenie podnikov.
 • Informačné a komunikačné systémy podnikov.
 • Laboratórny tréning.
 • Strategický a finančný manažment.
 • Teória krízového a investičného riadenia podnikov.
 • Tvorba a riadenie inovačných procesov.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.