Úvod

studuj AV Bc 

PREČO ŠTUDOVAŤ BAKALÁRSKY PROGRAM AUTOMOBILOVÁ VÝROBA?

 • získaš znalosti v oblasti výroby, testovania a inovácie automobilov a automobilových komponentov,

 • získaš zručnosti pre prácu s CAD systémami a inými softvérovými aplikáciami,

 • nadobudneš znalosti v oblasti aplikácie metód a nástrojov pre automobilový priemysel.

icar icar interier

PONÚKAME TI:

 • kvalitné strojárske vzdelanie pre širokú oblasť automobilového priemyslu,

 • dobrú možnosť uplatnenia v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcom priemyselnom odvetví na Slovensku,

 • exkurzie, workshopy, semináre a spoluprácu s firmami,

 • témy na riešenie bakalárskych prác z priemyselnej praxe,

 • možnosť inžinierskeho štúdia v 19-tich inžinierskych študijných programoch,

 • zaujímavé mimoškolské aktivity.

 charpy CAD model  charpy

NAUČÍME ŤA:

 • porozumieť procesom návrhu a výroby automobilových komponentov,

 • pracovať v širokej oblasti aplikácie technológií výroby automobilov, manažmentu a organizácie výrobných procesov,

 • využívať celú škálu CAx systémov.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA:

Absolventi bakalárskeho študijného programu automobilová výroba sa uplatnia ako výrobní technológovia, vývojári komponentov automobilov s podporou CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu. Uplatnenie nájdu aj v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, v riadení servisných služieb pre automobily.

 auto skica1  auto skica2  auto skica3
 interier skica1  interier CAD model  interier skica2
 zadne dvere CAD model    auto vizualizacia
visegrad fund logo blue 800px

Konferencia o Industry 4.0 v automobilovom priemysle

Informácie o grantovom projekte.