O nás

Katedra automobilovej výroby je súčasťou Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti je oblasť výučby katedry zameraná na študijný program Automobilová výroba. Ide o predmety zamerané hlavne na technológie a procesy výroby automobilov a automobilových komponentov, navrhovanie a inovácie výrobkov, testovanie a certifikáciu. Súčasťou je aplikácia CAx technológií tak v procese navrhovania výrobkov ako aj výrobných postupov a pracovísk.


Výskum a vývoj je v rámci nášho pracoviska orientovaný do oblasti technológií, navrhovania výrobkov, organizácie automobilovej výrobky, aplikácie metód a nástrojov štíhlej výroby a montáže.

o nas