Kde nás nájdete

Technická Univerzita v Košiciach
Strojnícka Fakulta
Katedra automobilovej výroby
Mäsiarska 74
04001 Košice

 

Telefonický kontakt:

Poverená vedením katedry:
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 055/602 3512

Tajomník katedry:
Ing. Dušan SABADKA, PhD. 055/602 3529