Laboratória katedry

Laboratórium dizajnu a výroby prototypov

Zodp. osoba: Ing. Štefan Kender, PhD.

Umiestnenie: Mäsiarska 74, prízemie


Laboratórium je zamerané na tvorbu product dizajnu s pomocou najmodernejšieho vybavenia a umožňuje výrobu komponentov z kompozitných materiálov modernými technológiami a postupmi. V súčasnosti sa v laboratóriu nachádzajú zariadenia, ktoré sa využívajú pre vedecké a výskumné činnosti základného a aplikovaného výskumu, ako aj pre riešenie záverečných bakalárskych, diplomových a doktorandských prác na katedre: testovací stend pre testovanie automobilových komponentov, meracie rameno 3D FARO Platinum Arm a laserovou skenovacou hlavou a softvér Polyworks Inspector, dotykový 3D skener Microscribe, pracovné stanice pre CAD a počítačovú podporu inovácií pre Produkt dizajn, vybavené softvérom: Autodesk Maya, Rhinoceros, Adobe Creative Suite, vákuové technológické vybavenie pre výrobu komponentov z kompozitných materiálov, kontrolný mikroskop 3D optický systém ARGUS, výkonná pracovná stanica pre analýzu výsledkov a 3-osá frézka/gravírka Kompas F 3000 vhodná predovšetkým na frézovanie plastov, dreva, preglejky, príležitostne: hliník, mosadz.

 

Dizajn 1  Dizajn 2  Kompas F3000  Kompas F3000 app 

 

Laboratórium testovania a diagnostiky automobilov

Zodp. osoba: Doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

Umiestnenie: Mäsiarska 74, prízemie

 

Laboratórium je orientované na praktické ukážky diagnostiky a testovania automobilov. Je vybavené skúšobnými stendmi a meracími zariadeniami pre automobilové komponenty. Súčasťou laboratória sú aj automobily rôznych továrenských značiek ako Škoda, Kia a Peugeot, ktoré slúžia ako demonštračné modely pri realizácií výuky. Súčasťou laboratória sú aj meracie zariadenia na diagnostiku funkčných vlastností a parametrov automobilu. Študenti majú možnosť oboznámiť sa s ich funkciou a princípmi diagnostiky aj priamo počas praktických ukážok a cvičení. Namerané hodnoty neskôr vyhodnocujú a v prípade detekcie údajov vykazujúcich rôzne chyby a nepresnosti od nominálnych hodnôt hľadajú príčiny ich vzniku a sledujú dôsledky ich pôsobenia.

 

LAB Test 1  LAB Test 2  LAB Test 5 

 

   LAB Test 4  LAB Test 3   


Laboratórium LEANLAB a aditívnych technológií

Zodp. osoba: Ing. Albert Mareš, PhD., Ing. Dušan Sabadka, PhD.

Umiestnenie: Mäsiarska 74, prízemie

 

Toto laboratórium je určené pre riešenie problematiky ručnej montáže výrobkov resp. montážnych podskupín malej a strednej komplexnosti s využitím metód a nástrojov štíhlej výroby. Koncepcia umožňuje prepojiť tzv. virtuálny návrh s realizáciou montáže v laboratóriu, integrovanú aplikáciu metód pre štíhlu montáž, možnosť individuálnej aplikácie každej metódy na základe požiadaviek, porovnanie výsledkov virtuálnej a experimentálnej časti. Dôkladná analýza výrobku a výrobného procesu prostredníctvom rôznych nástrojov umožňuje sledovať priebeh montážnych operácií a získať množstvo údajov, na základe ktorých je možné identifikovať prvky (operácie alebo pohyby) pridávajúce hodnotu, pomocné prvky nepridávajúce hodnotu a zbytočné prvky, ktoré predstavujú plytvanie. Následne je možné začať tréning metód lean, ako napríklad 5S (usporiadanie pracoviska alebo výrobného procesu), Poka-yoke & Jidoka, Just in time, analýzu úzkych miest, KAIZEN event, tréning zlepšovania štandardizovanej práce a implementácie opatrení, SMED (napr. navrhovaním prípravkov, prezoraďovaním operácií a pod.). Medzi najčastejšie využívané nástroje pri tréningu patria A3 report, Yamazumi graf, Ishikawov diagram a iné. Pre aditívne technológie je laboratórium vybavené nasledovnými zariadeniami: 

 -     

ZORTRAX M200 - jednotrysková jednokomponentná tlačiareň; Technológia tlače: LPD (Layer Plastic Deposition); Tlačový priestor: 200x200x180 mm; Materiál – filamenty: ABS,  PLA, Glass, PETG, PCABS  
 - Ultimaker 3 Extended – dvojtrysková dvojkomponentná tlačiareň; Technológia tlače: LPD (Layer Plastic Deposition); Tlačový priestor: 197x215x300 mm; Materiál – filamenty: ABS,  PLA, Nylon, PVA  
 - Peopoly Phenom L – s technológiou tlače na báze svetlocitlivých živíc MSLA (LCD + LED); Technológia tlače: MSLA (Printer Masked Stereolithography Apparatus); Tlačový priestor: 345x194x400 mm; Materiál – filamenty: Deft Resin by Peopoly  

 

 Leanlab 1   Leanlab 2   Leanlab 3   Leanlab 4   
 
 
 

 

  Leanlab 5  Leanlab 6   

 

Laboratórium CAx technológií

Zodp. osoba: Doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD., Doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

Umiestnenie: Mäsiarska 74, prízemie

 

Laboratórium je určené pre výučbu CAx programov ako sú: CATIA, SolidWorks, Autodesk Inventor, PAM Stamp a pod. 

LAB CAx 

 

Laboratórium reverzného a digitálneho inžinierstva

Zodp. osoba: Ing. Ema Nováková-Marcinčínová, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.

Umiestnenie: Mäsiarska 74, prízemie

 

Laboratórium je vybavené dotykovým skenerom FARO doplneným laserovou skenovacou hlavou pre reverzné inžinierstvo a okuliarmi pre virtuálnu realitu HP Reverb G2 a okuliarmi rozšírenú realitu Microsoft HoloLens 2.

 RIVR 1   RIVR 2   RIVR 3   RIVR 4