Spolupráca s praxou a iné projekty

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

 

 • Volkswagen Slovakia a.s.
 • Johnson Controls Trenčín, s.r.o.
 • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. - Košice/Kechnec
 • Faurecia Slovakia s.r.o. - Košice
 • SWEP Slovakia - Košice/Kechnec
 • GOHR, s.r.o. - Veľký Šariš
 • Prvá zváračska a.s. Bratislava
 • ÚM SAV v Košiciach
 • Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
 • TEN Slovakia

 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

 • Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
 • Warsaw University of Technology
 • Politechnika Świetokrzyska - Kielce
 • CVUT Praha
 • VUT Brno
 • VŠB Ostrava
 • TU v Liberci
 • MECAS Plzeň