Projekt študentského automobilu ICAR

Cieľom projektu bolo navrhnúť a zostrojiť plne funkčný automobil v reálnej veľkosti, ktorý by reprezentoval Strojnícku fakultu a študentov automobilovej výroby v ich  nadobudnutých schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach.

Automobil mal zaujať svojou originalitou, agresivitou, rýchlosťou, modernými inovačnými prvkami a športovým  vzhľadom, oslovujúcim najmä mladú generáciu, ako aj športovo naladených automobilistov.

Projekt bol postavený tak, aby modeloval reálny postup automobiliek, s reálnymi obmedzeniami a s didaktickým zámerom maximálnej tímovej tvorivosti na báze metódy learnig by doing. Projekt nemal žiadny grant, finančné zabezpečenie poskytol dekan Strojníckej fakulty Dr.hc. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. z fondu budovania laboratórií.

Odborným garantom projektu je prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. – riaditeľ Ústavu technológií a manažmentu a vedúci Inovačného centra automobilovej výroby.

 

Odborní konzultanti:

 • Ing. Štefan Babjak, PhD. – ICAV
 • Ing. Michal Dúbravčík, PhD. – KTaM
 • Ing. Štefan Kender, PhD. – KTaM

 

Spolupracovali:

 • Ing. Miloš Liba
 • Ing. Peter Čerkala
 • Ing. Slavomír Potoczky

 

Sled fáz projektu bol nasledovný:

generovanie koncepčných variantov automobilu, dizajnérske návrhy, grafické a počítačové návrhy, hodnotenia, tvorba modelov, technické riešenia, výpočty, experimenty, rozhodovanie výroba – subdodávka, ….

 

Portfólio znalostí a realizačnej spôsobilosti našich študentov

 • Inovačné spravodajstvo
 • Techniky tvorivosti: brainstorming, morfológia, TRIZ,...
 • Benchmarking
 • Tvorba návrhov: nákresy, páskové a fyzické modely
 • Konštrukčné riešenia, výpočty, simulácie
 • CAD riešenia   Catia
 • Štíhly dizajn
 • Navrhovanie prípravkov
 • Výroba vzoriek klasickými metódami a rapid prototipingom
 • Navrhovanie foriem
 • Výroba dielcov automobilu
 • Testovanie dielcov a kontrola kvality
 • Optimalizácia subdodávok
 • Montovanie
 • Vyrobiteľnosť, montovateľnosť, ekonomika  - design for manufacturability, assembly, economy

P1010006

 

P1010008

 

DSC00997

 

DSC00763