Materials for the study of subjects

 

Vybrané predmety sú dostupné na e-learningovom portáli Technickej univerzity :>>>

1200px Moodle logo.svgZoznam kurzov dostupných na e-learningovom portáli moodle TUKE:
(nájdete ich v podadresári: SjF/Kurzy KBaKP)

 • Akreditácia, certifikácia, audit
 • Bezpečné pracovné prostredie
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Bezpečnosť v priemysle
 • Hospodárska analýza
 • Inovácie výroby a výrobkov
 • Integrované manažérske systémy
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Krízové manažérstvo
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Kvalita produkcie
 • Legislatíva BOZP
 • Manažérstvo krízových situácií
 • Manažérstvo rizík
 • Manažment kvality
 • Metódy posudzovania rizík
 • Nástroje riadenia kvality
 • Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom
 • Occupational Safety and Health (EN)
 • Quality Engineering Production (EN)
 • Plánovanie kvality
 • Prevencia proti požiarom
 • Riadenie rizík v priemysle
 • Riadenie údržby
 • Tvorba a riadenie inovácií
 • Safety in the design of machinery (EN)
 • Úvod do riadenia projektov.
 • Vypracovanie štandardov v MS
 • Základy manažérstva projektov a procesov
 • Závažné priemyselné havárie (Obsah kurzu nájdete tu>>)

Ohľadom prístupových práv pre samoprihlásenie sa do kurzov kontaktujte vášho vyučujúceho.

  

Záverečné práce:

 

Všeobecné podklady:

 

Ďalšie zaujímavé dokumenty, ktoré môžu pomôcť vo Vašom štúdiu nájdete tu>>

 

 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
              Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA KVALITY, BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.