Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 14.12.2022 v čase od 9:30 do 11:00 sa v miestnosti PK-207 uskutoční prenáška odborníka z praxe Ing. Matúša Fedorka zo spoločnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o. na tému: Digitalizácia a automatizácia procesov v celej dĺžke hodnotového reťazca, obsahom prednášky budú tematické okruhy ako:

- Automatizácia inžinierskych procesov a projektovanie 4.0

- Digitálne dvojča

-EPLAN Education

 

Prednáška je určená pre študentov 3. Bc. ročníka a 1. Ing ročníka v štúdíjnych programoch Priemyselné inžinierstvo a Riadenie a ekonomika podniku.

Ponuka zúčastniť sa evente WOF (World of Freight) EXPO Praha 12-13 October 2022.

 

Súčasťou konferencie bude aj diskusný panel o ľudských zdrojoch, v ktorom budú odborníci a majitelia veľkých firiem diskutovať o výzvach v oblasti HR a náboru nových talentov do zamestnania.

Website: www.wofexpo.com

 

Obrázok1

 

Obrázok2

 

Možnosť vstupu študentov zdarma

Registrácia: WOF EXPO Prague 2022 | WOF Events

promo code: STUDENT_FREE_WOF

Kontaktná osoba: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 

Vážení študenti končiacich ročníkov, touto cestou Vás oficiálne oboznamujeme s termínmi a zložením jednotlivých štátnicových komisií. Bližšie informácie o priebehu a harmonograme štátnych skúšok nájdete vo svojom MS Teams. Každí z Vás bude priradení do tímu podľa št. programov a podľa dátumov Vašej štátnej skúšky.

 

1.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE – predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

prof. Ing. Martin Straka, PhD. – FBERG TUKE

doc. Ing. Milan Edl, PhD.  – FST ZČU

II. Ing. PI Denné – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

1.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č. 2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE – predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.  – SjF TUKE

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. – MTF STU

prof. Ing. Andrea Rosová, PhD. – FBERG TUKE

II. Ing. RaEP Denné – štátnicové predmety SM, EaFRP,

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan PhD., Ing. Laura Lachvajderová

 

2.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č. 1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE– predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.  – MTF STU

doc. Ing. Milan Edl, PhD. – FST ZČU

prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.  – FBERG TUKE

II. Ing. PI Denné – štátnicové predmety PP, PPaS

II. Ing. PI Kombinované – štátnicové predmety PP, PPaS

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

2.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č.2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE – predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. – EkF TUKE

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

III. Bc. RaEP Denné – štátnicové predmety PE, PSV

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan, PhD., Ing. Laura Lachvajderová

 

3.6.2022 miestnosť PK9 207 v čase od 8:00

Komisia č.1:

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – SjF TUKE– predseda komisie

doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. – SjF TUKE

doc. Ing. Patrik Grznár, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – SjF UNIZA

III. Bc. PI Denné – štátnicové predmety PH, PSV

III. Bc. PI Kombinované – PSV, IaKSP

Zapisovatelia: Ing. Juraj Kováč, PhD., Ing. Ján Kopec

 

3.6.2022 miestnosť PK9 205 v čase od 8:00

Komisia č.2:

prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. – SjF TUKE– predsedníčka komisie

doc. Ing. Jaroslava Janeková, PhD. – SjF TUKE

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. – SjF UNIZA

doc. Ing. Milan Edl, PhD. – FST ZČU

doc. Ing. Michal Balog, PhD. – FVT TUKE

III. Bc. RaEP Denné – štátnicové predmety PE, PSV

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan PhD., Ing. Laura Lachvajderová

Vážení študenti končiacich ročníkov

 

Vážení študenti končiacich ročníkov,  dňa 7.4.2022 od 8:30 hod. sa uskutoční katedrové kolo ŠVOČ v prílohách tohto odkazu nájdete šablónu na stiahnutie, do ktorej je potrebné vložiť textovú časť Vašej záverečnej práce podľa pokynov zvýraznených v samotnej šablóne. Následne je potrebné k tejto textovej časti vytvoriť prezentáciu pomocou softvéru MS Power Point, ktorú bude potrebné odprezentovať v rozsahu 5 až 7 minút. Poradie prezentujúcich bude v abecednom poradí, po každom prezentujúcom sa k danej práci vyjadria členovia komisia s usmernením pre prezentujúceho s ohľadom na tému ako aj spôsob prezentácie.

Účasť na katedrovom kole je povinná pre všetkých končiacich študentov našej katedry.

Čo sa týka Vašich prezentácii, snažte sa dodržať časový limit na jedného prezentujúceho 5 maximálne 7 minút. Svoje prezentácie uložte ako prílohy tejto skupiny do sekcie súbory, každý študent si v tejto sekcii vytvorí priečinok so svojim menom, do ktorého vloží svoju prezentáciu. Textovú časť svojej práce zašle na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Názvy Vašich textových súborov ako aj prezentácii nech sú uložené vo formáte názvu: „meno priezvisko, št. program“ (Jozef Mrkvička 2. Ing. PI).

 

šablona na stiahnutie

Vážení študenti,

 

dávame do pozornosti zmeny v rámci niektorých ročníkov a v rámci vyučovacieho procesu. Zmeny vstupujú do platnosti od nasledujúceho týždňa 21.03.2022. Skontrolujte si prosím svoj rozvrh v Maise.

 

https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais

V rámci neustáleho procesu modernizácie našich laboratórií sa náš kolektív snaží o zlepšenie a skvalitnenie výučby na našej katedre. V poslednom období prechádzajú naše laboratória zmenami, kde napríklad vzniklo nové laboratórium v miestnosti 301, ktoré sa venuje virtuálnej a zmiešanej realite s prepojením na rôzne modelovacie softvéri.