Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 19.04.2023 sa na našej katedre uskutočnila dlho očakávaná prednáška venovaná otázkam E-palív, ktorá vyvolala búrlivú a obohacujúcu diskusiu medzi zúčastnenými študentmi.

Táto prednáška je v roku 2023 prvou z cyklu prednášok odborníkov z praxe, ktorí nasmerujú nadobudnuté znalosti študentov PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA do praktickej roviny.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s odborníkmi, o ktorých Vás budeme na našej katedre včas informovať.

 

341012447 1031552254492802 2678399479847589449 n

 

341094122 145587461606687 2784572824056413987 n

 

V dňoch 13. a 14. apríla 2023 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ, ktoré absolvovali študenti končiacich 3. Bc. a 2 Ing. ročníkov študijného programu Priemyselné inžinierstvo ako v dennej tak aj v kombinovanej forme štúdia.

Prezentované boli záverečné práce, ktoré naši študenti spracovávajú a o niekoľko týždňov ich budú obhajovať na štátnych záverečných skúškach na našej katedre.

Veríme, že rady komisie si budúci bakalári a inžinieri vezmú k srdcu a napomôžu im k ich úspešnej obhajobe.

 

 

Postupujúcimi študentmi do fakultného kola ŠVOČ sú:

 

Meno študenta Názov práce Meno školiteľa Ročník, št. prog. a forma štúdia
Lukáš Bereznanin Implementácia prvkov Industry 4.0 pri zefektívňovaní procesov a ich digitalizácií za pomoci simulácie a vizualizácie Ing. Marek Kliment, PhD. 3. Bc. denné, PI
Adam Pásztor Modelovanie a simulácie výrobných procesov v súčinnosti s technológiomi v laboratóriu TestBed 4.0 Ing. Marek Kliment, PhD. 3. Bc. denné, PI
Oleksandr Shevchenko Metodické postupy 3D modelovania výrobných prostriedkov a systémov Ing. Juraj Kováč, PhD. 3. Bc. denné, PI
Bc. Natália Hutková Návrh plnoautomatizovaného odberu vzoriek surovín na presýpacej stanici Ing. Jozef Trojan, PhD. 2. Ing. KM, PI
Bc. Pavlo Vaulin Využitie virtuálnej reality pri nácviku montáže súčiastok Ing. Juraj Kováč, PhD. 2. Ing. denné, PI

 

Vážení študenti

 

dňa 19.4. 2023 o 9,00 sa v miestnosti 401/PK9 uskutoční prednáška predsedu dozornej rady Slovenskej pošty Ing. Michala SURU na tému:

E-PALIVÁ A ICH POTENCIÁL PRI DEKARBONIZÁCII DOPRAVY.

 

Prednáška je určená primárne pre študentov končiacich ročníkov a študentov štúdijného programu: Priemyselné inžinierstvo.

 

 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo na pôde Strojnícke fakulty Technickej univerzity v Košiciach výjazdové stretnutie pracovnej komisie Veda, výskum a inovácie Zväzu automobilového priemyslu SR, toto stretnutie bolo zorganizované na základe pozvania prof. Ing. Petra Trebuňu, PhD.. Prejednávali sa na ňom rôzne témy súvisiace s aktuálnymi otázkami v rámci smerovania automobilového priemyslu a boli preberané aj témy ktoré úzko súvisa aj s procesom vzdelávania na vysokých školách. Členovia pracovnej komisie sa zúčastnili aj prehliadky priestorov a vybavenia SjF TUKE a v rámci nich aj priestorov laboratória TestBed 4.0, ktoré sídli v priestoroch našej katedry a je prvé svojho druhu v rámci celej Slovenskej republiky.

 

337881366 209874608405249 8821582504765444447 n  338734401 891672468767163 1158192329417192804 n

 

Dňa 4.4.2023 sa uskutoční v priestoroch univerzitnej knižnice prednáškový deň spoločnosti Magna, tieto prednášky dávame do pozornosti aj študentom našej katedry, ktorí majú možnosť sa na nich zúčastniť v čase od 9:00 do 13:30

 

magna 1

Dávame do pozornosti prednášku Slovenskej spoločnosti údržby na pôde našej fakulty, prednáška je prioritne určená a povinná pre študentov inžinierskeho stupňa a taktiež sa jej môžu zúčastniť študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Uskutoční sa dňa 5.4.2023 o 10:00 hod. v prednáškovej miestnosti P26.

 

Prezentácia

 

 

Dňa 13. apríla 2023 (vo štvrtok) o 9,00 pre študentov dennej formy a dňa 14. apríla 2023 (v piatok) o 9,00 pre študentov kombinovanej formy v miestnosti 206 sa uskutoční na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva (ďalej KPaDI) katedrové kolo ŠVOČ pre školský rok 2022/2023.

Účasť je povinná pre všetkých študentov KPADI 3. ročníka 1.stupňa a pre všetkých študentov 2. ročníka 2. stupňa.

Účasť ostatných študentov je na základe odporúčania vedúcich prác.

Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré budú oficiálne zaradené z výskumnej a tvorivej činnosti pracoviska.

 

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo (miestnosť 401)

Sekcia: Digitálne inžinierstvo (miestnosť 401)

 

Práce podľa šablóny uvedenej nižšie v rozsahu 15 - 20 strán je potrebné doručiť najneskôr do 11.04. 2023 do 12:00 do kancelárie tajomníka katedry Ing. Klimenta, PhD..

Ešte predtým, je potrebné svoje textové dokumenty, ako aj prezentácie ukázať vedúcim svojich záverečných prác a až po ich schválení ich doručiť tajomníkovi.

Každý účastník je povinný pripraviť si interaktívnu prezentáciu. Interaktívne prezentácie jednotlivých prác je potrebné spracovať vo formáte ppt (Power-point). Časový rozsah by mal mať dĺžku 5 až 7 min.

 

Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/.

 

šablóna na stiahnutie

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.