Aktuality

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Spoločnosť Magna PT s.r.o. ponúka voľné pracovné pozície vo svojoj závode v priemyselnom parku Kechnec. Ponuky sú adresované pre absolventov a pre študentov inžinierskeho stupňa vzdelávania.

 

Viac informácii získate nižšie a na priložených odkazoch:

Spoločnosť KIA Slovakia ponúka študentom technickej univerzity možnosť zapojenia do štipendijného programu pre rok 2023/2024.

Štipendijný program je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných skúseností už počas štúdia, príležitosť pracovať na oddeleniach zaoberajúcich sa elektrifikovaným (hybridným) pohonom, kovovýrobe, lisovaniu, zváraniu, údržbe, logistike, kvalite, zlepšovaniu procesov, ako aj získanie praktických skúseností s PLC a EOL programovaním, s Vision systémami, s “teachovaním” robotov, z autoelektriky, z diagnostiky automobilov, z Tool managementu, s prácou s grafickými editormi (Catia, Autocad) a iné.

Poberaniu štipendia predchádza skúšobná doba vo forme brigádnickej činnosti na príslušnom výrobnom oddelení spravidla v rozmedzí 2 – 3 mesiace.

Štipendium je v hodnote 400 € na mesiac (10 mesiacov - celkovo štipendium vo výške 4000 € za akademický rok). Odmena je vyplácaná po úspešnom ukončení semestra, čo študent dokladuje preukázaním študijných výsledkov. Po odsúhlasení štipendia na základe dohody je potrebné odpracovať min. 32 hodín mesačne.  Odmena za odpracované hodiny  je 6 € / hod.

Po ukončení štúdia bude ponúknutá pracovná zmluva najmenej na obdobie poberania štipendia (1 – 2 roky).

Podmienky pre uchádzača:

  • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,

  • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B1) a znalosť práce s PC,

  • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok.

 

FB TopSP 1500X1500 ENG 980x980

 

3. ROČNÍK SÚŤAŽE

Má Tvoja práca biznis potenciál? Prináša nové riešenie, ktoré môže nájsť praktické uplatnenie? Veríš svojej práci a chceš aj Ty vstúpiť medzi podnikateľskú elitu? Alebo chceš ponúknuť svoje inovatívne riešenie potenciálnym záujemcom?

My Ti s tým pomôžeme! Ponúkame Ti príležitosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu študentskú záverečnú prácu „TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“.

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2022/2023 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2023.

Súťaž je organizovaná v troch tematicky zameraných kategóriách: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY.

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť do súťaže, je že môžeš získať podporu pre praktické využitie svojej práce. Víťazi súťaže získajú nielen finančnú odmenu, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, ale aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM – prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu) ako aj InnovLabu Startu Up centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Vďaka účasti na súťaži získate dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Súťaž je zároveň príležitosťou pre firmy a investorov, ktorí môžu zachytiť nápady s potenciálom, podporiť ich rozvoj a získať nových zamestnancov.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, zložená zo zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry.

Pozn.: Študenti sú povinní informovať svojho vedúceho práce (prípadne konzultanta) o zámere zúčastniť sa súťaže.

Harmonogram súťaže:

  1. Vyhlásenie súťaže 1.2.2023
  2. Uzávierka prihlášok 30.6.2023
  3. Vyhlásenie finalistov 30.9.2023
  4. Finále – prezentácia prac, hodnotenie, výsledky 09.2023 (termín bude upresnený).

 

 

Viac informácii na stránke: https://uvptechnicom.sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/

Vážení študenti končiacich ročníkov, touto cestou Vás oficiálne oboznamujeme s termínmi a zložením jednotlivých štátnicových komisií. Bližšie informácie o priebehu a harmonograme štátnych skúšok nájdete vo svojom MS Teams. Každý z Vás bude priradený do tímu podľa št. programov, formy štúdia a podľa dátumov Vašej štátnej skúšky.

 

Dátum konania: 30.5.2023

Miestnosť: PK9 - 207

Stupeň štúdia/ŠP: Ing./Priemyselné inžinierstvo, denná forma

Počet študentov: 5

Predseda komisie: prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. – SjF TUKE

Členoviaprof. Ing. Martin KRAJČOVIČ, PhD. – SjF UNIZA 

                  prof. Ing. Marek LACIAK, PhD. – FBERGTUKE                 

                  doc. Ing. Patrik ŠARGA, PhD. – SjF TUKE 

                  doc. Ing. Dagmar BABČANOVÁ, PhD. – MTF STUBA

                  doc. Ing. Jaromír MARKOVIČ, PhD. – SjFUNIZA

                  doc. Ing. Miroslav DADO, PhD. – FT TUZVO

               

Zapisovatelia: Ing. Jozef TROJAN, PhD., Ing. Marek MIZERÁK 

Tajomník: Ing. Marek KLIMENT, PhD.

 

Dátum konania: 30.5.2023

Miestnosť: PK9 - 205

Stupeň štúdia/ŠP: Bc./Priemyselné inžinierstvo, denná forma

Počet študentov: 6

Predseda komisie: prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, PhD. - FBERG TUKE

Členovia:  doc. Ing. Miriam PEKARČÍKOVÁ, PhD. - SJF TUKE 

                  doc. Ing. Henrieta HRABLIK CHOVANOVÁ, PhD. – MTF STUBA 

                  doc. Ing. Patrik GRZNÁR, PhD. – SjF UNIZA 

                  doc. Ing. Patrik FLEGNER, PhD. - FBERG TUKE

                  doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD. – EKF TUKE 

               

Zapisovatelia: Ing. Juraj KOVÁČ, PhD., Ing. Ján KOPEC

Tajomník: Ing. Marek KLIMENT, PhD.

 

 

Dátum konania: 31.5.2023

Miestnosť: PK9 - 207

Stupeň štúdia/ŠP: Ing./Priemyselné inžinierstvo, kombinovaná forma

Počet študentov: 7

Predseda komisie: prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. – SjF TUKE

Členoviaprof. Ing. Martin STRAKA, PhD. - FBERG TUKE                 

                   doc. Ing. Patrik ŠARGA, PhD. – SjF TUKE 

                  doc. Ing. Henrieta HRABLIK CHOVANOVÁ, PhD. – MTF STUBA 

                  doc. Ing. Patrik GRZNÁR, PhD. – SjFUNIZA

                  doc. Ing. Michal BALOG, PhD. - FVT Prešov TUKE

                  doc. Ing. Marcel BEHÚN, PhD. – FBERG TUKE

               

Zapisovatelia: Ing. Jozef Trojan, PhD., Ing. Marek Mizerák 

Tajomník: Ing. Marek KLIMENT, PhD.

 

Dátum konania: 31.5.2023

Miestnosť: PK9 - 205

Stupeň štúdia/ŠP: Bc./Priemyselné inžinierstvo, denná a kombinovaná forma

Počet študentov: 6

Predseda komisie: prof. Ing. Martin KRAJČOVIČ, PhD. – SjF UNIZA

Členovia:  doc. Ing. Miriam PEKARČÍKOVÁ, PhD. - SJF TUKE 

                  doc. Ing. Peter KAČMÁRY, PhD. - FBERG TUKE

                  doc. Ing. Dagmar BABČANOVÁ, PhD. – MTF STUBA

                  doc. Ing. Miroslav DADO, PhD. – FT TUZVO 

                  doc. Ing. Jaromír MARKOVIČ, PhD. –  SjF UNIZA 

                  doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD. – EKF TUKE 

               

Zapisovatelia: Ing. Juraj KOVÁČ, PhD., Ing. Ján KOPEC

Tajomník: Ing. Marek KLIMENT, PhD.

 

 

Dňa 3.5.2023 nás v rámci utuženia bilaterálnych vzťahov navštívili profesori z Polytechnickej univerzity vo Valencia (Campus de Alcoy), ktorého súčasťou bola prehliadka pracoviska Testbed 4.0 na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva.

Študenti Sjf TUKE pravidelne absolvujú Erasmus mobility práve na tejto univerzite, preto nám bolo cťou ich hostiť a predstaviť jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku práve na našej katedre. 

 

Nakoľko v prebiehajúcom semestri s prihliadnutím na štátne sviatky odpadlo niekoľkokrát vyučovanie počas pondelka, budú nasledujúce štátne sviatky pripadajúce taktiež na pondelok 1. a 8. mája 2023 v rozvrhu nahradené nasledovne:

 

- 01.05.2023 pondelok (Sviatok práce) bude výuka nahradená počas stredy 03.05.2023,

 

- 08.05.2023 pondelok (Deň víťazstva nad fašizmom) bude výuka nahradená počas utorka 09.05.2023,

 

to znamená, že počas týchto dní, bude prebiehať výuka podľa pondelkového rozvrhu.

01. 05. 2023 -pondelok(dňa 03. 05. 2023 (streda) -výučba ako v pondelok)

01. 05. 2023 -pondelok(dňa 03. 05. 2023 (streda) -výučba ako v pondelok)

Dňa 20.04.2023 sa na pôde Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Sekcia 5:  Priemyselné inžinierstvo, manažment a inžinierstvo prostredia, bola prezentovaná v priestoroch našej katedry a zúčastnilo sa jej 7 študentov.

 

341161963 631097212365370 651857106259177979 n

 

342283549 736939038129295 1795493187589731282 n

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.