Novinky

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Spoločnosť Magna PT s.r.o. ponúka voľné pracovné pozície vo svojoj závode v priemyselnom parku Kechnec. Ponuky sú adresované pre absolventov a pre študentov inžinierskeho stupňa vzdelávania.

 

Viac informácii získate nižšie a na priložených odkazoch:

 

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4586546

 

Inžinier / technik pre balenie

 • Komunikácia a kooperácia s centrálnym oddelením zodpovedným za balenia, s rôznymi internými oddeleniami (výroba, kvalita, nákup, bezpečnosť, a pod.) a dodávateľmi
 • Kalkulácie potrebného počtu balenia pre jednotlivé komponenty (na základe krátkodobých a dlhodobých výrobných plánov)
 • Anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom
 • Nemecký jazyk - výhodou
 • Skúsenosti s balením materiálu – výhodou

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4596062

Technológ pre spajkovanie, zváracie technológie plošných spojov

 • Zodpovednosť za technológiu zvárania a spajkovania
 • Anglický jazyk – plynule
 • Elektrotechnické vzdelanie veľkou výhodou
 • Poznatky z oblasti technických materiálov, ich správania pri spájkovaní a zváraní dosiek plošných spojov.

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4587603

Senior Procesný inžinier SMT - rozbeh výroby e-drive Inverter

 • Zodpovednosť za technológie SMT v rámci nábehu nového projektu v oblasti e-drive
 • Zodpovednosť za technológiu spajkovania (tzv. “Selective Souldering” vzhľadom na špecifiká, prebehne plné zaškolenie)
 • Plánovanie strojov a zariadení a uvádzanie do prevádzky
 • Technické poznatky o SMT
 • Poznatky z oblasti technických materiálov, ich správania pri spájkovaní a zváraní dosiek plošných spojov – Selective Soldering - výhodou (ku konkrétnej technológii prebehne plné zaškolenie).

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4595268

Procesný inžinier (technológia lepenia plechov)

 • Inžinierska podpora pre industrializáciu technológie lepenia plechov pre nový projekt v Hale 2.
 • Príprava dokumentácie pre zaradenie a spustenie linky v našom závode
 • Špecifikovanie a objednávanie meradiel potrebných do výroby,
 • Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma), Nemecký jazyk – výhodou.
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti strojárstva / elektrotechniky.

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4590977

Procesný inžinier Assy - e-drive Inverter

 • Špecifikovanie a objednávanie strojov podľa aktuálneho procesu, dohliadanie na predobierku stroja a finálnu akceptáciu stroja do výroby, spolupráca s inými oddeleniami – montážne technológie pre e-drive Inverter
 • Príprava dokumentácie pre zaradenie a spustenie linky v našom závode
 • Špecifikovanie a objednávanie meradiel potrebných do výroby,
 • Vytváranie, implementácia a pravidelná aktualizácia procesnej dokumentácie
 • Zodpovednosť za definovanie a integráciu ESD a TecSa (technická čistota) požiadaviek na montážnu linku
 • Spolupráca s údržbou pri riešení technických problémov (poruchy strojov) a pri preventívnej údržbe.
 • Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma), Nemecký jazyk – výhodou.
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti strojárstva alebo elektrotechniky

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4581004

Process Engineer for Testing

 • Lead the transmission EOL testing ME activities - communication between the Divisions, support for shop floor actions and experience sharing between projects/divisions/teams.
 • Be part of processes and standards development.
 • Understand different Testing systems at EOL (e.g. Team Soft etc.). Support teams in finding root causes of EOL rejects and drive corrective actions down to machining level.
 • University degree, major in electrics/mechanical manufacturing or relevant
 • B2 level in spoken and written English language / German language advantage
 • Basic overview of product function and features, EOL test standards
 • Good analytical thinking and technical work experience

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4587506

Systémový inžinier (PLC)

 • Koordinácia rôznych inžinierskych tímov a dodávateľov pri spúšťaní nových strojov a zariadení prioritne v oblasti lisovania a testovania produktov pre e-drive systémy,
 • Zabezpečovanie vysokej pripravenosti výrobných a pomocných zariadení s pohľadu komunikácie medzi sebou na báze PLC (modifikácie PLC programu)
 • Anglický jazyk - plynule
 • Technické stredoškolské vzdelanie, maturita, vzdelanie v oblasti elektrotechniky veľkou výhodou
 • Odborná spôsobilosť elektrotechnika (minimálne podľa § 22)
 • Znalosť Siemens PLC programovania (potrebné modifikácie, nie tvorba programu)
 • Znalosť programovania robotov KUKA
 • Meracia a automatizačná technika, poh

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4524706

Logistics Analyst (internal logistics planning)

 • Plánovanie internej logistiky (zásobovanie, trasy, regály, balenie atď)
 • Anglický jazyk - plynule
 • Znalosti a vedomosti o interných logistických procesoch

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4034477

Indirect Purchasing Buyer

 • Supplier sourcing, contract negotiations and supplier nomination activities
 • Lead of sourcing activities (industrial materials, spare parts, services, building and logistics) based on Vendor Selection Process and support of central purchasing organization by Machine&Equipment sourcing
 • University or technical college studies with economics or technical specialization or equivalent education
 • Professional behavior and strong negotiating skills with internal and external entities

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4589180

Inžinier kvality (Launch)

 • Prípava dokumentácie pri stavbe invertorov
 • Vedenie stretnutí na prípravu PPAP dokumentácie
 • Podpora implementácie ESD & TecSa štandardov
 • Spolupráca s oddelením inžinieringu a designu - napr. príprava pracovných inštrukcií
 • Vysokoškolské vzdelanie - elektronika/strojársky smer/kvalita alebo iný relevantný smer
 • Angličtina - schopnosť samostatne komunikovať
 • Znalosť nástrojov kvality: FMEA, PPAP, 8D - pokročilý

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4552950

Inžinier/technik kvality

 • Vykonávaniea vyhodnocovanie meraní elektronických dielov v meracom laboratóriu v prostredí tzv.„Clean room“
 • Aktívna práca s dokumentáciou.
 • Práca s meradlami (Zeiss, drsnomer, konturomer, výškomer, tvrdomer, mikroskop, dutinomer, a pod.).
 • Analýza kvality komponentov na základe výkresov a výsledkov meracích správ.
  • Znalosť anglického jazyka –nutnosťou.
  • Predchádzajúca skúsenosť s meraním elektro komponentov na úrovni technik alebo inžinier
  • Schopnosť čítať technickú dokumentáciu (výkresy, normy, predpisy).

https://magnapt.profesia.sk/praca/magna-pt/O4573866

Technik kvality (pre laboratórium)

 • Vykonávanie meraní podľa špecifikácií a požiadaviek.
 • Vykonávanie rôznych typov ručných meraní a meraní na elektronických meracích zariadeniach - meranie, kontrola a evidencia
 • Nastavenia parametrov a kalibrácia meracích zariadení
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou technického zamerania
 • Základná znalosť čítania technickej dokumentácie
 • Poznať metodológiu meraní
 • Vedieť štandardné laboratórne techniky a postupy

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.