Laboratória katedry

Zodp. osoba: doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.


Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 5. posch., A-blok

 

Aplikácia štatistickým metód je neoddeliteľnou súčasťou nástrojov zlepšovania kvality procesov. Súčasné manažérske systémy vyžadujú, v rámci efektívneho riadenia a integrácie aplikáciu manažérstva rizík (ISO 31000). Laboratórium umožňuje využívať softvérové vybavenie pre analýzu a hodnotenie spôsobilosti procesov a modelovanie projektového riadenia. Študenti môžu v tomto laboratóriu si osvojiť nástroje pre plánovanie procesov (napr. FMEA) a ich zlepšovanie (RCFA, Ishikawa diagram, 5WHY, FTA, ETA a pod.).

 

image1
 image2  image3  

 

Laboratórium disponuje softvérovou podporou MS Project, ktorá umožňuje plánovanie a riadenie projektov z časového a finančného hľadiska.

 

Zameranie laboratória


Laboratórium je zamerané na zlepšovanie riadenia procesov a využívanie vhodných nástrojov pre zlepšovanie kvality.

 

Ciele laboratória


Medzi hlavná ciele VYPQ patria:
1. Osvojiť si zručnosti pri aplikovaní štatistických metód zlepšovania procesov.
2. Aplikovať vhodné nástroje manažérstva rizík ako súčasť integrácie manažérskych systémov a zlepšovania systému manažérstva kvality.
3. Osvojiť si projektové manažérstvo a základné požiadavky efektívneho projektového riadenia.
4. Vyvíjať nové efektívne postupy pre auditovanie manažérskych systémov.

 

Prístrojové vybavenie laboratória

 

  • počítačové zostavy pre realizáciu úloh podľa zadania vyučujúceho.

 

Softvérové vybavenie laboratória

 

  • softvér SPSS,
  • softvér MINITAB,
  • MS Project.

 

Vyučované predmety


• Kvalita a bezpečnosť,
• Legislatíva BOZP,
• Plánovanie kvality,
• Úvod do riadenia projektov,
• Prevencia proti požiarom,
• Štatistické spracovanie dát,
• Vypracovanie štandardov,
• Úvod do krízového riadenia,
• Integrované manažérske systémy
• Nástroje riadenia kvality,
• Ochrana pred výbuchom a požiarmi,
• Riadenie rizík v priemysle,
• Manažérstvo rizík,
• Systém manažérstva BOZP,
• Systém manažérstva kvality,
• Štatistické metódy,
• Tímová práca,
• Komplexné manažérstvo kvality,
• Metódy posudzovania rizík,
• Krízové manažérstvo,
• Základy objemového modelovania strojových zariadení,
• Projektové manažérstvo,
• Integrované manažérske systémy,
• Informačné techniky pri riadení rizík,
• Systémy manažérstva,
• Závažné priemyselné havárie.

 

 

 

 

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.