Študuj BTS
There is no translation available.

studujBTS

Prečo študovať  Bezpečnosť technických systémov

 • absolvent študijného programu je schopný implementovať a riadiť systémy BOZP a závažné priemyselné havárie
 • budeš mať možnosti uplatnenia ako riadiaci pracovník tímov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, manažérskych systémov bezpečnosti a ako expert v konštrukčných tímoch pre riadenie rizík strojov a technických systémov
 • nadobudneš znalosti s projektovaním a konštruovaním v moderných softvéroch

proengineer   DSC 3705 

meranie vibracii

   

Ponúkame Ti

 • atraktívne povolanie v rôznych oblastiach verejného života a v sektore priemyslu
 • počas štúdia exkurzie, workshopy, semináre v spolupráci s firmami
 • témy na riešenie diplomových prác aj pre priemyselnú prax
 • získanie osvedčenia Bezpečnostný technik (po splnení podmienok)
 • možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 DSC 3702   hasicska stanica

Naučíme Ťa:

 • používať metódy pre účinnú prevenciu v systéme človek -stroj -prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel
 • využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov konštrukcií strojov
 • tvorivo aplikovať legislatívu pre bezpečné postupy a produkty
 • zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia v kontexte Integrovanej bezpečnosti

 shellecomarathon2    termokamera

shellecomarathon    Infra teplomer

        CONTACT

  

            TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
            Faculty of Mechanical Engineering
          Institute of Special Engineering Processes
            DEPARTMENT OF SAFETY AND QUALITY
            Letná 1/9, 042 00, Košice - Sever

            tel: +42155 / 602 2501
            e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.