Book publications

Offer of publications issued by members of the Department of Safety and Quality.

Selected publications are available in the Elfa store (Letná 9).

2022 Manazerstvo kvality tiraz

 

Quality management / Markulik Š., Turisová R., Vrabeľová A. - Košice - TUKE -ISBN 978-80-553-4157-6

 

 

2021 Ergonomia

 

Ergonomics Basic methods and means / Onofrejová D., Malažiková M., Šebo J. - Košice - TUKE - ISBN 9788055340005

 2017 Inzinierstvo kvality produkcie tiraz

 

Production quality engineering/ Turisová R., Pačaiová H. - Košice - TUKE - ISBN 9788055326566

 2016 Kvalita pri navrhovani produktov tiraz

 

Quality in product design / Turisová R. - Košice - TUKE - ISBN 9788055330242

ukm

Úvod do krízového manažérstva / Oravec, M., Kotianová, Z., Majlingová, A., Adamec, V. - Košice - TUKE - 
ISBN 978-80-553-3733-3.

MPR

Metódy posudzovania rizík v rozhodovacích procesoch / Hana Pačaiová, Zuzana Kotianová, Juraj Glatz, Michaela Balážiková - Košice - Beki - 2016. - 326 s. - 
ISBN 13: 9788055330334.

vyznamrizika

Význam rizika v manažérskych systémoch / Hana Pačaiová, Štefan Markulik, Anna Nagyová - 1. vyd. - Košice : Beki Design - 2016. - 276 s.. - ISBN 978-80-553-2618-4.

Kniha5

Safety Management in a Competitive Business Environment / Juraj Sinay - CRC Press - 2014. - 204 s. -
ISBN 10: 1482203855 / ISBN 13: 9781482203851.

Do predajne>>>

Kniha3

Bezpečnosť pri práci vo vyššom veku / Juraj Sinay, Katarína Šviderová- Košice : TU, SjF - 2013 - 112 s. -
ISBN 978-80-553-1444-0.

Cena: 10 Eur

Do predajne>>>

kniha1

Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti / Juraj Sinay - Košice : TU, SjF - 2011 - 264 s. - ISBN 978-80-553-0750-3.

Cena: 12 Eur

Do predajne>>>

kniha2

Bezpečnosť a riziká technických systémov / Hana Pačaiová, Juraj Sinay, Juraj Glatz - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2009 - 246 s. - ISBN 978-80-553-0180-8.

Cena: 14 Eur

Do predajne>>>

Kniha4

Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /Sinay,Tompoš,Šviderová - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2011 - 168 s. - ISBN 9788055307916.

Cena: 10 Eur

Do predajne>>>

KnihaOravec11

Závažné priemyselné havárie - Metódy pre posúdenie rizík - Milan OravecSlavomíra VargováJuraj Glatz - 1. vyd - Košice : TU, SjF, - 2014 - 173 s.

ISBN 9788055319322.

Cena: 14 Eur

Do predajne>>>

KnihaOravec21

Manažérstvo priemyselných havárií - Oravec M., Vargová S., Šolc M.- Košice : TU - 2013 - ISBN 9788055316048.

celo MLF

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí/ Oravec Milan, Lipovský Pavol, Šmelko Miroslav - SPBI - Equilibria s.r.o. - ISBN: 978-80-7385-199-6.

I4 celo Strana 1I4 celo Strana 2

Vývoj a aplikácia metód riadenia rizík pre platformu Priemysel 4.0/ Oravec M., Tomašková M., Balážiková M. - TUKE - ISBN: 978-80-553-2465-4.

SEVESO IIII4 celo Strana 2

Manažérstvo priemyselných havárií - SEVESO III/ Oravec Milan, Vargová Slavomíra, Kotianová Zuzana, Fic Marek - SPBI Ostrava - ISBN: 978-80-7385-181-1.

ZPH cvicebnicaZPH cvicebnica Strana 02

Závažné priemyselné havárie - metódy pre posúdenie rizíkOravec Milan, Vargová Slavomíra, Glatz Juraj - TUKE - ISBN: 978-80-533-1932-2.

Krízové manažérstvo

 Krízové manažérstvo - kauzalita javov v krízovom manažérstveOravec Milan, Kováčová Lucia, Adamec Vilém, Brumarová Lenka  - SPBI Ostrava

ISBN: 978-80-7385-213-9.

Nízkofrekvenčné magnetické pole

Nízkofrekvenčné magnetické pole - prístroje, merania, nové technológieOravec, M., Draganová, K., Lipovský, P., Witoś, M., Šmelko, M. - SPBI Ostrava

ISBN: 978-80-7385-230-6.

        CONTACT

  

            TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
            Faculty of Mechanical Engineering
          Institute of Special Engineering Processes
            DEPARTMENT OF SAFETY AND QUALITY
            Letná 1/9, 042 00, Košice - Sever

            tel: +42155 / 602 2501
            e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.