KBaKP and Shell-Eco Marathon
There is no translation available.

Shell logo.svg          Shell-Eco Marathon

                                     red

Shel-Éco Marathon sú medzinárodné preteky vozidiel s minimálnou spotrebou paliva. Každoročne ich usporadúva od roku 1985 firma Shell v mesiaci máj - jún. Súťaž Shell Eco-Marathon nie je samoúčelná – v Európe sa vyhlasuje už vyše 20 rokov a slúži na to, aby inšpirovala novú generáciu konštruktérov a inžinierov na stredných a vysokých školách k tvorbe nových konštrukcíí vozidiel, používaniu nových technológií a materiálov. Práve oni budú v budúcnosti zodpovední za vývoj trvale udržateľných a efektívnych riešení dopravy. Už po druhý krát sa preto Európska komisia rozhodla prostredníctvom európskeho komisára pre energiu oceniť Shell Eco-Marathon ako výnimočnú aktivitu v oblasti mobility a podpory technických inovácií.

Pretekov sa môžu zúčastniť všetci ktorí majú radi motoristické preteky od malých detí až po ľudí v dôchodkovom veku. To znamená že súťažiacimi sú študenti odborných a stredných škôl, vysokých škôl, univerzít a nezávislí pretekári. 

KIK5

Úlohou pretekov je podporiť konštrukčnú zručnosť účastníkov, zvýšiť záujem o techniku, zavádzať nové technológie a materiály v oblasti konštrukcie vozidiel, motorov, použitých technológií a v neposlednej miere prehĺbiť celkové vedomosti o technike i jazykové znalosti účastníkov.

....Pretekov sa môžu zúčastniť všetci ktorí majú radi motoristické preteky od malých detí až po ľudí v dôchodkovom veku. To znamená že súťažiacimi sú študenti odborných a stredných škôl, vysokých škôl, univerzít a nezávislí pretekári.


....Pre pohon vozidiel sa používajú tepelné spaľovacie motory na benzín, naftu alebo plynďalej sa využíva solárna energia, vodík a metanol. Palivo pre preteky dodáva firma Shell. Súťažné vozidlá sú zvyčajne trojkolky, rôznej konštrukcie a tvaru. Ich pilotmi môžu byť účastníci pretekov od 13 rokov s minimálnou hmotnosťou 45 kg.

Informácie o pretekoch

....Samozrejme každé preteky majú svoje pravidlá, ktoré sa musia rešpektovať a sú prísne kontrolované. Na preteky sa môže prihlásiť, resp. dostať o nich potrebné informácie, každý záujemca na adrese :

Internet: www.shell.com/ecomarathon

Podmienky súťaže

....Podmienky súťaže hovoria, že kolektív, jednotlivec a vozidlo musí spĺňať nasledovné základné požiadavky, čo je vyznačené na vozidle patričnou nálepkou :

  • prihlásiť sa na súťaž a absolvovať školenie s preskúšaním o bezpečnostných predpisoch na trati,
  • technická kontrola vozidla - STK - rám, brzdy, výhľad z kabíny, použite štartéra pre pohon vozidla, palivová sústava, bezpečnostné rámy a prepážky, hasiaci prístroj, klaksón, prilba, bezpečnostné pásy, otvor pre kontrolovanie nádrže a pod. - modrá nálepka,
  • zaevidovanie sa s potrebnými dokladmi, zaplatenie vložného, časová bója - zelená nálepka.

Ďalšie podmienky súťaže

....Preteky sa konajú na skrátenom okruhu, ktorého dĺžka je 3636m. Súťažný pokus začína doplnením paliva do špeciálnej kalibrovanej nádoby. Potom okruh absolvujú vozidlá 7-8 krát, čo zodpovedá vzdialenosti 25,272 km v časovom limite 50 minút 34 sekúnd. Vozidlo musí mať na okruhu priemernú rýchlosť 30 km/h. Po prejdení uvedenej vzdialenosti sa doplní palivo a určí sa spotreba v mililitroch. Potom sa prepočíta prejdená vzdialenosť na 1 liter paliva alebo spotreba na 100 km.


.... V pretekoch je možné absolvovať 4 pokusy. Do hodnotenia sa započítava najlepší výsledok. Počas pretekov sa môžu motory vypínať.


.... Výsledky súťaže sa vyhlasujú pre celkového víťaza, pre jednotlivé triedy podľa použitého paliva. Súčasne sa udeľujú aj ceny podľa kategórií škôl a ceny ako napr.: za komunikáciu, za design vozidla, cena za technickú inováciu, za bezpečnosť vozidla a pod.

Technická kontrola

....Technická kontrola sa vykonáva pred vstupom na okruh povinne pre všetky vozidlá v presne určenom časovom intervale minimálne deň pred pretekmi. Na nej sa kontroluje funkčnosť bŕzd na naklonenej rovine, klaksón, päťbodové bezpečnostné pásy, výhľad z vozidla, hasiaci prístroj, bezpečnostné oblúky, oddelenie motorovej časti, prilba a pod. Po úspešnom absolvovaní vozidlo dostane modrú nálepku, ktorá umožňuje vozidlu vstup na okruh. Vodiči musia byť informovaní o pohybe na trati, predbiehaní, musia poznať signalizačné zástavky a pod. Súčasne vodiči dostanú označenie na ruku - pásku, ktorá potvrdzuje preskúšanie vodičov a oprávňuje ich viesť vozidlo. Nakoniec je vozidlo vybavené časovou bójou, ktorá umožňuje sledovanie času jazdy a ich počet na dispečingu pretekov, ktorý obmedzuje počet vozidiel na trati z pohľadu bezpečnosti. Konečná fáza je doplnenie paliva a odváženie vodičov. Minimálna hmotnosť vodiča je 45 kg, ak je menej rozhodcovia doplnia vozidlo závažiami čo sa zapíše do listiny štartov. sa vykonáva pred vstupom na okruh povinne pre všetky vozidlá v presne určenom časovom intervale minimálne deň pred pretekmi.

Súťažný pretek

....Súťažný pretek sa začína doplnením paliva do špeciálnej kalibrovanej, pretlakovej nádoby technickou kontrolou. Každý deň súťaže sa musia absolvovať dve súťažné kolá. Samotná jazda je pod stálou kontrolou rozhodcov, ktorí sú rozmiestnený po celom súťažnom okruhu a v prípade poruchy, alebo zastavenia vozidla, okamžite ostatných pretekárov upozorňujú mávaním žltou vlajkou o prekážke. V prípade vážnej poruchy vozidla, je toto vozidlo naložené na odťahovacie vozidlo – na trati ich krúži neustále niekoľko, a je dopravené do priestoru zhromaždiska pri štarte. Pri predbiehaní je nutné použiť klaksón – jeho nepoužitie sa trestá diskvalifikáciou príslušného pokusu.

Sprievodné akcie

....Celé podujatie trvá zvyčajne 3 - 4 dni, z ktorých prvé dva dni sú tréningové, resp. sa konajú technické kontroly a posledné dva dni sú vlastné preteky. Celé podujatie je doprevádzané aj sprievodnými akciami ako je napr. ukážka akrobatického vystúpenia na motocykloch, lezenie na umelú skalu, výcvik vodičov na motorkách, kultúrne podujatia, ako aj návšteva popredných významných osobností ako generálny riaditeľ Shell France, významní automobiloví pretekári formule 1, diskotéka a pod.. Organizátori zabezpečujú predaj reklamných výrobkov a prezentáciu sponzorských firiem Michelin, BOSCH, Hertz, AUTOSUR, Butagaz, Gepel a pod..

Účasť TUKE na Shell-Éco Marathon 

...V roku 1993 vznikla na Katedre dopravy a manipulačnej techniky SjF TU myšlienka skonštruovať vozidlo na minimálnu spotrebu paliva. Autorom myšlienky bol Slovenský stážista vo firme Shell L.Kertész na základe oslovenia riaditeľom pretekov F. Nikoleta. Prvá realizácia tejto myšlienky bola v diplomovej práci J.Bušaniča. Keďže realizácia pôvodného zámeru sa neuskutočnila pre nedostatok vhodného motora, ktorý je základom vozidla súťažei. Úvahy o súťaži pokračovali a do konečnej formy vozidlo dopracoval vo svojej diplomovej práci Ľ.Čarný.

...Vo februári 1994 myšlienka zhotoviť vozidlo nadobudla konkrétnu podobu. Pod vedením pedagógov Doc.Ing.T.Bugára,CSc a Doc.Ing.A.Slobodu,PhD za pomoci Doc.Ing.K.Kubína,CSc bolo zhotovené vozidlo B&S I. Niekoľkomesačná práca poslucháčov Ľ.Čarného, S.Iľova, M.Šantu, M.Páleníka, J.Pintéra, a M.Bugára v máji 1994 viedla k odskúšaniu vozidla na trati Košice - VSŽ. 10. jubilejný ročník a náš prvý sa konal na okruhu Paul Ricard, kde novými účastníkmi bola Brazília a Slovensko. Na pretekoch sa zúčastnilo 105 súťažných kolektívov zo 7 krajín a naše vozidlo sa umiestnilo na 73 mieste.

KIK4

Vozidlo B&S 1

...Vo vývoji vozidla a úprave motora na vozidle B&S 1 sa pokračovalo. Po skúsenostiach zo súťaží sme navrhli a postavili nové vozidlo s označením B&S 2, v ktorom sme použili motor z Babetty.

KIK1

 

Vozidlo B&S 2

...Toto vozidlo malo ako jediné medzi súťažiacimi vozidlami vyklápací kryt prednej časti karosérie a otočnú snímateľnú časť motorového krytu, čo umožňovalo jednoduchú manipuláciu s vozidlom jednou osobou v prípade poruchy a pod. Ostatné vozidlá mali hornú časť karosérie odnímateľnú v celku, čo si vyžadovalo pri jej montáži a demontáži dvoch pomocníkov. Vo vozidle B&S 2 sme v ďalších rokoch vymenili aj motory, vyvinuté a vyrobené v podmienkach KDaMT za výdatnej pomoci vývojových dielní a dielne KMaR, ako aj našich spolupracovníkov z HF Ing. Ľ.Rabatina a ďalších.

... Následne po dobrých skúsenostiach s motorom vlastnej výroby, bolo v roku 1999 vyrobené vozidlo s novým designom a novým motorom pod označením B&S 3.

 KIK3

 

Vozidlo B&S 3

...Na obrázku dole je verzia vozidla B&S 3 po rekonštrukcii prednej časti, ktorá sa od pôvodného prevedenia líši predovšetkým zmenou tvaru karosérie.

 

KIK3 2 

Upravená verzia vozidla B&S 3

Parametre motora
Vŕtanie 34 mm,
Zdvih 28 mm,
Objem 25,4 cm3,
Výkon 0,62 kW,
Pracovné otáčky 2 500 – 8 000 min-1,
Rozvod DOHC,
Prevádzková teplota 140 °C,
Počet ventilov 3 ks – 2 sacie, 1 výfukový,
Vstrekovanie paliva áno.

Parametre vozidla
Rozchod 520 mm,
Rázvor 1 650 mm,
Šírka vozidla 680 mm,
Svetlá výška 50 mm,
Výška vozidla 680 mm,
Dĺžka vozidla 2 700 mm,
Pohotovostná hmotnosť 46 kg,
Pneumatiky Michelin 175x20.

...Posledné ročníky pretekov od roku 2000 sa konali na okruhu Paul Armagnac v mestečku Nogaro na juhu Francúzka, vzdialeného asi 80 km od pútnického mesta Lourdy. Na tomto okruhu sa konali preteky do roku 2008.

Vo vozidle bol upravený brzdový systém na hydraulický, štvorbodové bezpečnostné pásy boli vymenené za päťbodové, upravené bolo riadenie a ovládanie motora z volantu, bolo nainštalované nové elektronické riadenie vstrekovania paliva a kontroly motora. V roku 2009 sa preteky konali v Nemecku na okruhu EuroSpeedway v Lausitzi neďaleko Drážďan, ktoré boli poslednými pre vozidlo B&S 3. Kolektív z SjF TU v Košiciach v spolupráci s TU VŠB FEI v Ostrave pripravuje nové vozidlo, ktoré bude využívať ako zdroj energie vodík.

  KIK5

 

Posledná úprava vozidla B&S 3

 

        CONTACT

  

            TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
            Faculty of Mechanical Engineering
          Institute of Special Engineering Processes
            DEPARTMENT OF SAFETY AND QUALITY
            Letná 1/9, 042 00, Košice - Sever

            tel: +42155 / 602 2501
            e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.