Novinky

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva získala značku EUR-ACE v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia , ktorá ju zaradila medzi popredné pracoviská európskych univerzít a vysokých škôl, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Dňa 14.12.2022 v čase od 9:30 do 11:00 sa v miestnosti PK-207 uskutoční prenáška odborníka z praxe Ing. Matúša Fedorka zo spoločnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o. na tému: Digitalizácia a automatizácia procesov v celej dĺžke hodnotového reťazca, obsahom prednášky budú tematické okruhy ako:

- Automatizácia inžinierskych procesov a projektovanie 4.0

- Digitálne dvojča

-EPLAN Education

 

Prednáška je určená pre študentov 3. Bc. ročníka a 1. Ing ročníka v štúdíjnych programoch Priemyselné inžinierstvo a Riadenie a ekonomika podniku.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dnes vo svojej publikácii: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf informovala širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.

V tejto súvislosti bola pripravená v roku 2023 publikácia, ktorou je prezentovaný výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2017 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Projekt APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov uvedený v predmetnej publikácii na strane 40, v sekcii Technické vedy, ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., bol riešený na našom pracovisku Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE.

Dňa 16. 11.2023 sa na našej katedre uskutočnila exkurzia študentov štúdijného programu Priemyselné inžinierstvo do výrobného závodu automobilky KIA. Exkurzia je pokračovaním cyklu prednášok odborníkov z praxe a exkurzií pre našich študentov, ktoré pre nich pravidelne organizujeme s cieľom pomôcť im nadviazať styk s praxou ešte počas štúdia na našom pracovisku.

 

400384603 885635583255145 2226041197921083138 n

 

Vážení študenti v nasledujúcich odkazoch nájdete harmonogram priebehu ONLINE štátnych záverečných skúšok a zloženie štátnicových komiisii na našom ústave, podľa stupňa štúdia, podľa št. programu aj podľa jeho formy.

 

I. stupeň VS štúdia:

 

III. RaEP. Bc. D.

III. PI. Bc. D

 

II. stupeň VS štúdia:

 

II. PI. Ing. D.

II. RaEP. Ing. D.

II. PI. Ing. KM.

 

Dňa 18.11.2020 sa v Prezidentskom paláci uskutočnila slávnostná inaugurácia 27 nových profesorov. Medzi nimi si titul profesor slávnostne prevzala z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Touto cestou jej všetci srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v pracovnom ako aj súkromnom živote.
 
Na tomto odkaze si môžete pozrieť slávnostný akt odvzdávania profesorských dekrétov:
 
Kolektív UMPaDI
 
jarka prof

Dňa 25.06.2021 sa v UVZ Herľany konalo tradičné stretnutie zamestnancov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Juniáles 2021. Pri tejto príležitosti dekan SjF TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH udelil niekoľko ocenení pracovníkom fakulty. Medzi ocenenými pracovníkmi bolo aj niekoľko pracovníkov ÚMPaDI.

 

 

 

 

IMG 20210625 121054 Mihok medaila

 

Platinovú medailu medailu Strojníckej fakulty TUKE za rozvoj strojárstva a podporu pri budovaní fakulty prebral z rúk dekana Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.

 

Jožko diplom  Jožko diplom preberanie

 

Ocenenie doktorandov za výskum, vývoj a výrobu ochranných pomôcok v boji proti COVID-19 prevzal okrem iných aj náš doktorand Ing. Jozef Trojan

 

Mima cena

 

Poďakovanie za účasť vo vedeckom výbore 18. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl Novus Scientia 2021 si prevzala aj naša doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.

 

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.