Novinky

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

Dňa 13. apríla 2023 (vo štvrtok) o 9,00 pre študentov dennej formy a dňa 14. apríla 2023 (v piatok) o 9,00 pre študentov kombinovanej formy v miestnosti 206 sa uskutoční na Katedre priemyselného a digitálneho inžinierstva (ďalej KPaDI) katedrové kolo ŠVOČ pre školský rok 2022/2023.

Účasť je povinná pre všetkých študentov KPADI 3. ročníka 1.stupňa a pre všetkých študentov 2. ročníka 2. stupňa.

Účasť ostatných študentov je na základe odporúčania vedúcich prác.

Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré budú oficiálne zaradené z výskumnej a tvorivej činnosti pracoviska.

 

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo (miestnosť 401)

Sekcia: Digitálne inžinierstvo (miestnosť 401)

 

Práce podľa šablóny uvedenej nižšie v rozsahu 15 - 20 strán je potrebné doručiť najneskôr do 11.04. 2023 do 12:00 do kancelárie tajomníka katedry Ing. Klimenta, PhD..

Ešte predtým, je potrebné svoje textové dokumenty, ako aj prezentácie ukázať vedúcim svojich záverečných prác a až po ich schválení ich doručiť tajomníkovi.

Každý účastník je povinný pripraviť si interaktívnu prezentáciu. Interaktívne prezentácie jednotlivých prác je potrebné spracovať vo formáte ppt (Power-point). Časový rozsah by mal mať dĺžku 5 až 7 min.

 

Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/.

 

šablóna na stiahnutie

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.