Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

V rámci neustáleho procesu modernizácie našich laboratórií sa náš kolektív snaží o zlepšenie a skvalitnenie výučby na našej katedre. V poslednom období prechádzajú naše laboratória zmenami, kde napríklad vzniklo nové laboratórium v miestnosti 301, ktoré sa venuje virtuálnej a zmiešanej realite s prepojením na rôzne modelovacie softvéri.